Bytte av sviller på Rørosbanen. Foto Øystein Grue / Bane NOR

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen.

I overkant av 1.000 av Bane NORs 4.500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold, skriver det statlige jernbaneselskapet i en pressemelding fredag.

Det nye aksjeselskapet vil i første omgang inngå kontrakter med Bane NOR om drift og vedlikehold av de ulike jernbanestrekningene i Norge. I neste fase blir det konkurranseutsetting av drift og vedlikehold gjennom utlysninger av kontrakter på de ulike banestrekningene, heter det i meldingen.

– Med etablering av det nye selskapet får vi et tydelig skille i rollene, der Bane NOR blir bestiller av tjenester og det nye selskapet blir utfører av drift og vedlikehold på jernbanen, sier styreleder i Bane NOR, Siri Hatlen.

«Forholdsvis positivt»

Norsk Jernbaneforbund uttaler til VG at de stiller seg negative til mer konkurranseutsetting og privatisering på jernabnen.

– Ønsket var at dette ikke skal konkurranseutsettes. Men de ansatte har reagert forholdsvis positivt på opprettelsen av et AS. For alternativet var at de ble konkurranseutsatt direkte og de hadde mistet jobben sin. Nå har de muligheten til å bli en del av en anbudsprosess, sier nestleder Kjell Næss i Norsk Jernbaneforbund til avisen.

Settes i drift i 2019

Frem til konkurranseutsettingen starter, vil Bane NOR utvikle systemer og rutiner for kjøp av tjenester innen drift og vedlikehold. Denne løsningen skal, ifølge pressemeldingen, gi forutsigbarhet for medarbeiderne gjennom at kompetansemiljøet holdes samlet.

– En god og nøyaktig beskrivelse av tilstanden på jernbaneinfrastrukturen er en forutsetning for å utarbeide gode konkurransegrunnlag og riktige kontraktsmodeller. Erfaringene fra etablering av et kunde- og leverandørforhold internt i konsernet vil gi bedre grunnlag for gjennomføring av konkurranseutsettingen, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Selskapet vil settes i drift våren 2019, og blir et heleid aksjeselskap av Bane NOR.

Konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen er planlagt gjennomført gjennom utlysning av et antall kontrakter på de ulike jernbanestrekningene. Tidsplan for gjennomføringen av denne konkurranseutsettingen offentliggjøres etter behandling i Bane NORs styre 19. desember, heter det i pressemeldingen.