Ansetter ny prosjekt- og forretningsutvikler i OBOS Eiendom

Christina Norland har tiltrådt som prosjekt- og forretningsutvikler i OBOS Eiendom, og skal blant annet sette næringslokaler på kartet på Fornebu.

– Vi fortsetter satsningen på et fremtidsrettet selskap, sier direktør for utvikling og bygging Geir Graff-Kallevåg i en pressemelding.

OBOS Eiendom har de siste årene endret både navn og organisasjonsstruktur. I tillegg til å fornye driften og fortsette med å dreie organisasjonen inn i en fremtidsrettet og miljøvennlig retning. Som et ledd i denne satsningen er det opprettet en ny stilling som prosjekt- og forretningsutvikler, skriver de i meldingen.

Norland er jurist, og har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet Selmers avdeling for eiendom og entreprise. Hun kommer til OBOS Eiendom fra stilling som prosjektutvikler for boliger i Asker og Bærum boligbyggelag.

- OBOS Eiendom har mange spennende eiendommer og prosjekter, og er en ledende aktør i en bransje som står foran store endringer i årene som kommer. Jeg gleder meg over å være en del av et dyktig team som skal bidra aktivt til å forme bransjen og fremtidens byutvikling, sier Norland.