Aksjesalg til ansatte i AF

AF Gruppens (AFG) har gjennomført salg av aksjer til ansatte. I alt tegnet 204 ansatte seg for 200.000 aksjer. 

Kjøpskursen var NOK 108,00 som tilsvarer en rabatt på 20 prosent i forhold til børskursen i tegningsperioden.

I tillegg har ansatte som deltar i selskapets bonusprogram fått tildelt aksjer. I alt ble det tildelt 30.700 aksjer i forbindelse med bonusprogrammet. Samtlige aksjer har en bindingstid på ett år.

I forbindelse med salget emitterte selskapet 100.000 aksjer, se melding sendt 31. mars 2008. Resterende aksjer ble overført fra selskapets beholdning av egne aksjer. AF Gruppen vil eie 14.869 egne aksjer etter at registreringen av aksjesalget og gjennomføringen av bonusprogrammet har funnet sted. 

Konsernsjef Pål Egil Rønne ren av mange primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudet. Han har tegnet 1400 aksjer og fått 3000 bonusaksjer. Han har nå en aksjebeholdning på 20.855 aksjer.