Foto: Statsbygg

Åkerbakke barnehage åpnet på Ås

Torsdag ble Åkebakke barnehage overlevert til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Det skriver Statsbygg i enpressemeldingfredag.

Den nye personalbarnehagen ble overlevert av av økonomi- og administrasjonsdirektør Marianne Fålun i Statsbygg.

Bygget er på 550 kvadratmeter, og barnehagen er delt inn i tre avdelinger.

Prosjektet ble gjennomført innenfor fastlagt ramme på i underkant av 23 millioner kroner, og var ferdig til avtalt tid. Ingen arbeidere ble skadet under byggeprosessen. Barnehagen er tegnet av Claus Mikkelsen, og er gjennomført som en totalentreprise av Askim Entreprenør.

Barnehagebygging er, ifølge pressemeldingen, ikke vanlig kost i Statsbygg, men den store statlige byggherren har også opparbeidet seg erfaring med oppføring av bygg tilpasset barn etter at forvaltningen av statlige barnevernsinstitusjoner ble overført til Statsbygg.