Senter for husdyrforsøk

Norges største fjøs står ferdig ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.

Fakta

Sted: Ås
Prosjekttype: Forskningsbygg
Entreprisekostnad inkl mva:
Ca 280 millioner kroner
Bruttoareal: 13.700 kvm
Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør: Skanska
Arkitekt: ØKAW Arkitekter / Nyrens Arkitekter
Landskapsarkitekt: Link Landskap
Rådgivere: RIB/RIBr/RIG/RIE/RIV: Multiconsult l RILandbruk: Norsk Landbruksrådgivning
Underentreprenører/leverandører: Grunn og utomhus: Råde Graveservice l Elektro: Storm Elektro l Rør: Borge Rør l Vent: Haaland Klima l Imek: Felleskjøpet / Fjøssystemer l Totalleverandør bygg: Gråkjær l Vinduer adm.bygg: NorDan l Alu-/glassdører i adm.bygg: Glassteam l Tre-/ståldører i adm.bygg: Daloc Norge l Porter i adm.bygg: Crawford l Lås og beslag: Trioving l Foldevegg: Trysil Byggprodukter l Systemhimling og -vegg /spanskvegg: Acusto /Team Innredning l Trelameller i fasade: Hoff Snekkerverksted l Epoxy: Bas 2 l Branntetting: Firesafe l Kjerneboring: Stensetting l Blåseisolering: Norsk husisolering l Tømmer: Maxbo Proff Fossum l Festemidler: Motek l Isolasjon: Rockwool l Maling: Malermester Buer l Flis: Per Chr. Gram-Johannessen l Kjøkken: Sigdal

Senter for husdyrforsøk i Ås er det største fjøset som er bygget i Norge. Med flere forskjellige bygninger for både drift, forskning og administrasjon av husdyrhold utgjør senteret en hjørnestein i både utdanning og kunnskaps-
innhenting ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås (NMBU).
Å bygge et så stort anlegg for både forskere og studenter, ku, gris, sau, geit og hest har vært en utfordrende og lærerik oppgave for totalentreprenør Skanska, som for første gang i nyere tid har brynet seg på å bygge denne typen bygninger.
– Store entreprenører som Skanska pleier som regel ikke å ta oppdrag av denne typen, så det har vært en uvant og lærerik prosess hvor vi har samarbeidet tett med både rådgivere og brukerne, forteller prosjektleder i Skanska, Peder Lunde.

Bææærekraftig bygg
De ansatte ved senteret har, ifølge prosjektlederen, vært behjelpelige med å dele sin kunnskap om hva som kreves av et fjøs i både drift- og forskningsmessig front.
– De egentlige sluttbrukerne her er jo dyrene, og de har forskjellige behov, og helt andre behov enn mennesker. Det har også resultert i at de forskjellige byggene skiller seg fra hverandre på flere ulike måter, opplyser han.
Saue- og geitefjøsene er enkle konstruksjoner med reisverk og spiler av tre. Her er det naturlig ventilasjon i de delene hvor dyrene oppholder seg. Grisefjøset derimot er preget av innvendige overflater i betong, god isolering og både gulvvarme og lokale varmesystemer for purker og grisunger.

Lokalene for melking av geiter og kyr er utstyrt med roboter, og en rekke automatiske og tekniske installasjoner preger de forskjellige brukslokalene. Hvert bygg har også adskilte forskningsstasjoner og administrasjonslokaler. Hele prosjektet er bygget etter TEK10-krav.
– Det er temmelig ulikt å bygge bolig- eller næringsbygg, hvor vi har en rekke konkrete krav å forholde oss til. Når det kommer til bygging av fjøs, er retningslinjene mye mer erfaringsbaserte, forteller Lunde.

Gode råd om dyr
Prosjektlederen forteller at Skanska har fått gode innspill, både fra brukerne ved Senter for husdyrforsøk og fra innleide rådgivere hos Norsk Landbruksrådgivning.
– Multiconsult har vært rådgivende ingeniør på nesten alle tekniske fag, men vi har fått god bruk for spisskompetanse på landbruk i dette prosjektet. Spørsmål om forskjellig ventilasjon, temperaturer, fallforhold i gulvet og lignende, har vi fått god hjelp med, forteller han.
Forsøkssenteret har blitt bygget på svært kort tid, og prosjektet har også omfattet et betydelig anleggsarbeid. Omtrent 52.000 kubikkmeter fjell er sprengt ut og brukt som oppfylling og fundamentering for at senteret skal ha så liten innvirkning på utsynslinjene i området som mulig. Til sammen 75.000 kubikkmeter løsmasser har blitt flyttet på inne på den 100.000 kvadratmeter store tomten.

Bygg og anlegg
Skanska har også måttet opprette ny infrastruktur, og har lagt 1,5 kilometer ny vei, samt bygget et sedimenterings- og rensebasseng nedstrøms på tomten. I mars 2014 begynte Skanska å støpe bunnplater i prosjektet, og overlevering av tre fjøs, et administrasjonsbygg, tanker, siloer og mindre bygg skjedde i mars i år, litt over 12 måneder senere.
– Det har vært travelt hele veien. På topp har vi hatt mellom 90 og 100 arbeidere på prosjektet, bekrefter Lunde.
Også prosjektleder hos byggherre Statsbygg trekker frem den raske fremdriften i prosjektet som en utfordring.
– Det hele startet som et opprydningsprosjekt, men har jo både vært et stort anleggsprosjekt og byggeprosjekt med stram fremdrift. Man har vært avhengig av å flytte dyrene inn i de nye lokalene, og derfor har byggingen måtte gå unna, påpeker Tor Olav Augestad i Statsbygg.

Fremtidsrettet fjøs
Augestad understreker at byggherre er godt fornøyd med anlegget, og at responsen fra de tobeinte brukerne har vært positiv.
– Vi har fått veldig god respons. Fra før av hadde man noen gamle og nedslitte bygninger, og jeg tror det nye anlegget utgjør en helt ny verden med nye løsninger og gode arbeidsforhold. Ut ifra det vi har hørt, er alle kjempefornøyde, sier han.
På grunn av den stramme fremdriften på prosjektet, har man hatt noen utfordringer i oppstarten. Men alt skal på plass innen man er ferdige med prøvedriftsperioden frem til 20. september, når dyrene også kommer hjem fra sommerbeite, forteller Augestad.
Fortsatt gjenstår en del utomhusarbeider, og en søknad ligger inne for å bygge en ekstra plansilo og et redskapsbygg utover hva som opprinnelig lå inne i planene. Det er også bygget en fortank for 500.000 liter dyreavføring, og det er lagt opp til bygging av et biogassanlegg tilknyttet denne, hvis det etter hvert skulle bli interessant.


Flere prosjekter