Miljøbygg har overlevert en ny treavdelingsbarnehage til Søndre Land kommune. Foto: Miljøbygg.

Miljøbygg overleverte barnehage

AS Miljøbygg kunne denne uken overlevere ny barnehage til Søndre Land kommune i Oppland.

Den nye tre avdelingsbarnehagen i Fluberg er tegnet av arkitekt Hanne Bauck i arkitektgruppen Lille Frøen AS og har et areal på 817 kvadratmeter, med plass til 78 barn.

Avdelingene er delt etter farge– så det skal være liten tvil om hvor det enkelte barn hører til.De friske fargene går igjen både i inngangspartiene og inne i avdelingene, skriver Miljøbygg i en pressemelding.

Byggeplassleder Jostein Granseth  i Miljøbygg og styrer Berit Amlien Sterud. Foto: Miljøbygg.

- Det blir liten aktivitet den første tiden. Barna flytter inn først etter ferien, men det blir noe flytting underveis. Vi gleder oss veldig, og er svært godt fornøyd med resultatet, sier styrer Berit Amlien Sterud.

- Vi som brukere har blitt involvert i prosjektet på en veldig god måte, og har vært med å påvirke det som er viktig sett fra vår side, fortsetter hun.

- Det har vært mye frem og tilbake rundt barnehager i Søndre Land kommune, men nå står bygget her og om ikke lenge er det i full drift. Vi har hatt en åpen og god dialog med entreprenøren hele veien og løst saker underveis, og vi er svært godt fornøyd. Levert til avtalt tid og kost, sier Henrik Hvattum, som har vært kommunens byggeleder i prosjektet

- Bygget holder en svært høy teknisk standard og barna som kommer hit vil merke det ved et godt innemiljø på alle måter.Barnehagen holder lavenergi-standard – som også vil gi god økonomi på driftsbudsjettet. Lys og luft og varme styres automatisk etter behovet i det enkelte rom. Vi ser frem til at utomhus klargjøres nå som telen er i ferd med å slippe taket – og regner med at det blir med samme kvalitet som selve bygget, fortsetter Hvattum.

Henrik Hvattum, Søndre Land kommune (t.v) og prosjektleder Hans Petter Iversen i Miljøbygg. Foto: Miljøbygg.

Prosjektleder Hans Petter Iversen er godt fornøyd med å overlevere et bygg uten mangler, og berømmer både egne håndverkere og underentreprenører for et godt stykke utført arbeid.

- Jeg vil også berømme kommunen og brukergruppen for godt samarbeid gjennom hele prosessen, og ikke minst kommunens rådgiver Håvard Slåtten. Vi har fått raske avklaringer når det har vært nødvendig, og godt engasjement i saken, sier han.