Fra venstre: Frode Wiggen, avdelingsleder; Steffan Myrvoll, seniorrådgiver; Vidar Figenschou, seniorrådgiver og Fernando Perez-Fernandez, seksjonsleder.
Fra venstre: Frode Wiggen, avdelingsleder; Steffan Myrvoll, seniorrådgiver; Vidar Figenschou, seniorrådgiver og Fernando Perez-Fernandez, seksjonsleder.

AFRY ansetter to VA-seniorrådgivere

AFRY har ansatt Vidar Figenschou og Steffan Myrvoll for å øke selskapets kapasitet innen Vann og avløpsteknikk.

AFRY opplever økende oppdragsmengde innen vann og avløpssektoren, og har derfor ansatt Vidar Figenschou og Steffan Myrvoll.

De har begge lang fartstid innenfor VA-faget, og vil nå arbeide ut fra AFRY’s kontor i Trondheim.

Figenschou har over 25 års erfaring innenfor VA-faget, både som rådgiver og prosjektleder ved Kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Myrvoll har 14 års erfaring som rådgiver innenfor kommunale vann- og avløpsanlegg og samferdsel. Hovedfokuset hans er på overvannshåndtering, flom og skredsikring.

Figenschou og Myrvoll blir en del av et VA-team på 33 medarbeidere.

– Vårt kompetente fagmiljø er i vekst og det gjør at vi kan ivareta alt fra store totalentrepriser på infrastruktur til det lokale markedet med mindre detaljprosjekter, sier Frode Wiggen, avdelingsleder i Transportation i AFRY, i en pressemelding.