Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

AF-lederne kjøper seg opp i eget selskap

AF Gruppen ASA har gjennomført salg av 129 600egne aksjer til ledende ansatte, hvorav 51 600 aksjer ble solgt til primærinnsidere.

Salget er en del av selskapets bonusprogram, hvor deler av bonus kan benyttes til kjøp av aksjer i AF Gruppen ASA, med 20 % rabatt i forhold til børskurs pr 31.12.13, NOK 67,75.

Konsernsjef Pål Egil Rønn er den av primærinnsiderne som kjøper mest. Han har skaffet seg 17.700 nye aksjer, og har nå en beholdning på 321.755 aksjer og 82.362 opsjoner.

Deretter følger Arild Moe (9.200 aksjer), Robert Haugen (5.400) og Morten Grongstad (5.200).

AF Gruppen ASA vil eie 0 aksjer etter at registreringen av aksjesalget har funnet sted.