Styreleder Anders Kvåle i Spacemaker og konserndirektør Ida Aall Gram i AF Gruppen signerer avtalen om langsiktig samarbeid. Foto: AF Gruppen

AF Gruppen utvider AI-avtale med Spacemaker

Etter å ha samarbeidet siden 2017, utvider AF Gruppen og Spacemaker sin eksisterende samarbeidsavtale fra å gjelde enkeltprosjekter til å omfatte hele AFs eiendomsportefølje.

Målet er at kunstig intelligens skal gi bedre boliger og sikre best mulig utnyttelse av tomter til bolig- og næringsbygg, skriver AF Gruppen i en pressemelding tirsdag.

AF Gruppen inngår langsiktig samarbeidsavtale med AI-selskapet Spacemaker. Ved å bruke kunstig intelligens ønsker AFs eiendomsutviklere, AF Eiendom og LAB Eiendom, å sikre at de sammen med arkitektene får utnyttet tomtene optimalt, heter det i meldingen.

Fordeler og muligheter

Spacemakers datadrevne teknologi går ut på å vurdere og analysere ulike forhold og forutsetninger på en tomt. De tar hensyn til fysiske data, forskrifter og preferanser. På den måten kan man for eksempel sikre best mulige solforhold, lavest mulig støynivå og en god utnyttelsesgrad innenfor reguleringsplanens bestemmelser.

– Vi er veldig glade for å utvide samarbeidet vårt med Spacemaker, som vi allerede har jobbet tett med i flere år. AF Gruppen har fått bidra aktivt i utviklingen av verktøyet og opplever Spacemaker som usedvanlig kundeorienterte med klart formål om å bidra til økt verdiskapning. Vi ser at denne teknologien gir store fordeler, sier konserndirektør Eiendom i AF Gruppen, Ida Aall Gram.

AF har også bidratt med kapital inn i Spacemaker gjennom investeringsselskapet Construct Venture sammen med OBOS, heter det i pressemeldingen.

– Verktøyet gir oss mulighet å generere et stort utvalg av konfigurasjoner på aktuelle tomter. Vi kan enklere finne ut hvordan vi kan ivareta tomtens fysiske rammer, myndighetskrav, høyder, lys, vind og støy. Ved å bruke datakraft kombinerer Spacemaker de ulike parameterne for å finne best mulig løsning og se hvordan prosjektet påvirker omgivelsene, kommenterer daglig leder og porteføljedirektør i LAB Eiendom, Tore Grimstad.

– Milepel

Spacemaker har hatt en rask vekst siden lanseringen i 2016. I dag har de over 100 ansatte fordelt på sitt norske hovedkontor og fire internasjonale lokasjoner.

– Dette strategiske samarbeidet er en viktig milepæl for oss i Spacemaker. AF Gruppen vil bruke plattformen i sine prosjekter både i Norge og i Sverige, samt på tvers av sine forretningsområder. Som et av de mest fremtidsrettede selskapene i bransjen forstår AF Gruppen utfordringene samfunnet står overfor når det gjelder klimaendringer og urbanisering. De har også sett hvilken betydning kunstig intelligens kan ha for å håndtere disse, sier Anders Kvåle, Styreleder og Co-Founder av Spacemaker.