AF miljøbase Vats.

AF miljøbase Vats.

AF Gruppen og Aker Solutions satser sammen offshore

AF Gruppen og Aker Solutions går sammen om å skape et ledende globalt offshore resirkulerings- og dekommisjoneringsselskap.

Torsdag har AF Gruppen og Aker Solutions signert en Intensjonsavtale (LOI) for å slå sammen de to selskapenes eksisterende offshore decom-operasjoner til et 50/50-eid selskap med mål om å skape en ledende global aktør for miljøvennlig resirkulering av offshoreinstallasjoner, skriver selskapene i en pressemelding.

– Vår ambisjon er å etablere en unik resirkuleringsaktør, som er posisjonert for å tilby en total dekommisjoneringsløsning for det globale resirkuleringsmarkedet til havs. De to partene har komplementære styrker og egenskaper, med potensial til å bygge et ledende globalt selskap. Sammen skal vi levere på de grønne, sirkulære ambisjonene som er skissert i FNs bærekraftsmål, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen i meldingen.

– Ved å kombinere Aker Solutions' offshore-, ingeniør- og prosjektgjennomføringskompetanse med AF Gruppens dekommisjonerings- og anleggskompetanse, tar vi sikte på å øke kundenytten gjennom hele avviklingsprosessen og maksimere det totale resirkuleringspotensialet. Selskapet vil være unikt posisjonert for å tilby integrerte ende-til-ende-tjenester fra brønnplugging og forsegling til planlegging, fjerning, demontering og resirkulering på egen miljøbase. Bærekraft og sirkulærøkonomi vil være sentrale satsingsområder for det nye selskapet, og vi ser økt aktivitet i markedet for dekommisjonering og resirkulering fremover, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions.

Resirkulering av stål fra nedlagte oljeplattformer er et betydelig bidrag til å redusere klimagassutslippene sammenlignet med ordinær stålproduksjon, står det i meldingen.

Forretningsideen bygger på å løse en betydelig samfunnsutfordring gjennom å fjerne og gjenvinne utrangerte oljeplattformer. Enheten har som mål å gjenvinne mest mulig av materialene i de utrangerte offshoreinstallasjonene. AF Offshore Decom har de siste årene oppnådd en kildesorteringsgrad på 94 prosent av konstruksjonene for gjenvinning, hvor metall er hovedkomponenten. Gjenbruk av stål har 70 prosent mindre utslipp av CO2 enn malmbasert produksjon, som tilsvarer en utslippsreduksjon på 1 kg CO2 per kilo gjenvunnet stål. I 2020 har AF Offshore Decom revet og tilrettelagt for gjenvinning av 22.000 tonn stål, med tilsvarende reduksjon av alternative CO2-utslipp på 22.000 tonn.

Avvikling av offshoremarkedet har et stort uutnyttet potensial globalt, med ca. 10.000 operative driftsplattformer. Nordsjøen har alene et betydelig potensial med en forventning om at mer enn 900.000 tonn toppdekk skal fjernes i perioden 2020 til 2029. Dette gjelder britisk, norsk, dansk og nederlandsk sektor. Basert på dagens årlige dekommisjoneringstakt av plattformer innebærer det at det vil ta operatørene cirka 100 år å gjenvinne dagens elementer.

AF og Aker skriver at de sammen vil ha kompetanse og kapasitet til å drive kompliserte offshoreprosjekter, livssyklus- og verdikjedekompetanse og en bred, global portefølje av kunder og prosjekter. Enheten vil ha en ordrereserve på cirka NOK 2,5 milliarder.

Transaksjonen forventes å være gjennomført i løpet av andre halvdel av 2021 og er betinget due diligence og godkjenning fra Konkurransemyndighetene, står det i meldingen.