Petter Thorback i Mepex (fra venstre), Eirik Wraal i AF Gruppen, Kathrine Kirkevaag og Frode Syversen i Mepex. Foto: AF Gruppen
Petter Thorback i Mepex (fra venstre), Eirik Wraal i AF Gruppen, Kathrine Kirkevaag og Frode Syversen i Mepex. Foto: AF Gruppen

AF går inn i Mepex for å utvikle sirkulære løsninger

AF Gruppen kjøper seg inn i konsulentselskapet Mepex Consult for å styrke tjenestetilbudet innen sirkulærøkonomi, avfall og gjenvinning.

Det skriver AF Gruppen i en pressemelding mandag.

– Vi ønsker å være en katalysator for et bærekraftig samfunn i overgangen til en sirkulær økonomi. Ved å få AF inn på eiersiden kan vi vokse ytterligere og videreutvikle våre sirkulære- og klimavennlige løsninger for privat og offentlig sektor, sier styreleder Petter Thorbeck i Mepex.

Mepex Consult er et rådgivermiljø spesialisert innen sirkulærøkonomi, avfall og gjenvinning. Selskapet har 26 medarbeidere. Intensjonsavtalen som er inngått mellom Mepex Consult og AF Gruppen, innebærer at AF kjøper 60 prosent av aksjene i Mepex Consult AS.

– Det har vært avgjørende for Mepex at vi kan beholde vår identitet, profil og den uavhengige rollen vi har i markedet. Dette sikrer vi ved avtalen med AF Gruppen, sier daglig leder Frode Syversen i Mepex.

– Et sentralt mål er å redusere fotavtrykket, men også å skape samfunnsnyttige forretningsmuligheter. Vi skal derfor være en aktiv bidragsyter til samfunnets grønne omstilling gjennom gode sirkulære løsninger, riktig håndtering av avfall og innovative gjenvinningsløsninger. Derfor er vi veldig glade for å få det ledende rådgivermiljøet i Mepex med på laget, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF.

Intensjonsavtalen om kjøp av 60 prosent av aksjene i Mepex Consult AS er inngått med AF Energi og Miljø AS. Transaksjonen forventes gjennomført i tidlig i 2023, heter det i pressemeldingen fra AF Gruppen.