Illustrasjonsfoto: Skanska

Illustrasjonsfoto: Skanska

Enova med nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen

Enova avslutter nå støtteprogrammet «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger». I stedet vil tre nye program rettet mot ombruk i byggenæringen bli lansert om kort tid.

Det skriver Enova i en pressemelding.

– Vi spisser nå satsingen mot ombruk, men er svært fornøyd med resultatene av støtteprogrammet «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger», sier Anna Theodora Barnwell markedssjef i Enova, i meldingen.

Bygge- og anleggssektoren står for store klimagassutslipp.

– De største utslippene er knyttet til materialbruk. Interessen for ombruk er sterkt økende i bransjen, og Enova lanserer derfor nye støtteordninger som spisser innsatsen for å fremskynde denne utviklingen.

– Enova ser behov for å øke fokus på incentiver som reduserer klimagassutslippene i bygg- og anleggsbransjen. Vi vil sette fart i utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen ved å tilby støtte til prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet. Vi har nå siste finpuss på de nye støtteordningene og søknadsfrister vil bli lagt ut snart, lover Barnwell.

Totalt har Enova innvilget støtte til 219 konseptutredningsprosjekter. Det har utløst innovasjonsprosjekter for til sammen 300 millioner kroner, fordelt på 142 millioner i støtte fra Enova og 158 millioner i privat kapital.

– Løsningene og tematikken som er blitt undersøkt i konseptutredningene spenner svært bredt. Et tema i mange av utredningene er hvordan høy energi- og klimaeffektivitet kan oppnås i ulike bygg, fra gamle til nye med boliger, næring og servicefunksjoner. Det har spesielt vært mange utredninger som undersøker lokal el-produksjon for bygg eller områdeprosjekter, forteller Barnwell.

Barnwell forteller at Vista Analyse har gjort en evaluering som viser at prosjektene har bidratt til at flere fagmiljøer snakker sammen tidligere enn de ellers ville ha gjort, i en fase der det fortsatt er muligheter for å velge nye, innovative løsninger.

 – Programmet har redusert informasjonsbarrieren som ofte hindrer investeringer i nye, uprøvde teknologier og løsninger. Et mål med programmet har vært å dele utredningene og løsningene med markedet.

– Enova jobber nå med å gjøre alle rapportene fra utredningsprosjektene tilgjengelig digitalt, for at denne kunnskapen skal bli tilgjengelig for alle interesserte.

Siste søknadsfrist for «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger» er 15. mars.

Siste søknadsfrist for «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger» er 15. mars.