AEKO Gruppen-leder Arne Erik Rønningen og økonomi- og administrasjonssjef Espen Andreassen på en av selskapets byggeplass på Sogsti i Drøbak.

AEKO har vokst seg ut av Oppegårds eplehager

AEKO Gruppen er i ferd med å gå fra å være eplehage- til feltutbygger. Men selv om virksomheten vokser, så vil de fortsatt være en lokal utbygger.

Denne artikkelen er hentet fra Byggeindustrien nummer 12.

De siste årene har AEKO blitt mer og mer synlige i Nordre Follo. Selskapet, som ble startet av brødrene Arne Erik og Knut Olav Rønningen, har vokst fra å være en «hobby» til å bli et konsern med 16 ansatte.

–Vi startet for ti år siden i fjor, altså i 2009. Det var broren min og jeg, og AEKO-navnet kommer fra initialene i fornavene våre; Arne Erik og Knut Olav, forteller daglig leder Arne Erik Rønningen i AEKO Gruppen til Byggeindustrien.

– Vi satte i gang med eiendomsprosjekt for ti år siden. Småhus på si, ved siden av annen jobb. Så ble det flere prosjekter, og vi har vokst litt derfra, legger han til.

De drev videre som en lokal «eplehageutbygger» frem til 2015. Året etter kom Andreas Wilsgård inn på eiersiden, og han ble samtidig ansatt som leder av AEKO Eiendomsutvikling. I 2018 startet de sitt entreprenørseselskap AEKO Entreprenør, og på den måten fikk de en maskinentreprenør i eget hus. Entreprenørselskapet utfører grunnarbeider både på interne AEKO-prosjekter og for eksterne kunder.I 2019 ble Magnus Christiansen ansatt som daglig leder i AEKO Entreprenør. Både Wilsgård og Christiansen er oppvokst og bosatt i Oppegård.

I tillegg har de et selskap som driver med utleie av boliger, AEKO Boligutleie. Eiendomsutvikling, entreprenør og boligutleie er igjen organisert som datterselskaper under morselskapet AEKO Gruppen.

Vekst og investorer

AEKO har hele tiden holdt seg på hjemmemarkedet sitt, som er Oppegård og Kolbotn. De siste årene har de også startet prosjekter utenfor Nordre Follo, og regner nå området sør for Oslo, fra Nordstrand til Moss, som sitt hjemmeområde. Dessuten har de satt seg høye mål. Det uttalte målet er en vekst fra dagens omsetning på 100-120 millioner kroner, til en omsetning på 300 millioner kroner i 2025.

Før sommeren ble det kjent at en av arvingene etter gründeren av IT-selskapet Superoffice hadde skutt inn 50 millioner kroner i selskapet, og det passet fint med vekstplanene til AEKO.

– Vi har hatt en strategi mot 2025 om at vi skal vokse, både innen eksisterende og nye forretningsområder, og gjennom det ta en større del av bygg, anlegg og eiendom sektoren. Med bakgrunn i den strategien var tilgang til kapital en vesentlig del av det.Vi er glade for at vi har fått Une Amundsen inn på eiersiden. Han går samtidig inn i styret i AEKO Gruppen, og har mye erfaring i å drive forretning, sier Arne Erik Rønningen fornøyd.

Lokale

Amundsen er også lokal og fra Oppegård, og AEKO er veldig opptatt av at de er en lokal utbygger. Blant annet er de veldig opptatt av å støtte de lokale idrettslagene, og det gjør de ikke av ren veldedighet, men fordi de mener det er viktig for dem som boligutvikler.

– Fra 2016 har vi vært hovedsponsor for Oppegård IL og fra 2018 for Kolbotn, og det er en bevisst strategi. Vi bygger primært for familier med barn og ungdom.Da er det viktig å støtte opp om de lokalmiljøene vi bygger i. Å støtte idrettslagene er den beste måten vi kan gjøre det på. Det gir mye synlighet, men har også fin overføringsverdi til hvem vi som selskap ønsker å være; en seriøs aktør som bidrar til lokalmiljøet, forklarer Rønningen.

I årene som kommer vil nok den største AEKO-veksten komme i Oppegård. AEKO skal etter planen bygge 50 rekkehus sentralt i Kolbotn, på tomten som kalles «Skrenten». I Byggeindustrien har vi tidligere omtalt sentrumsutbyggingen i Kolbotn som har fått kritikk for at den kun består av en boligtype som appellerer til eldre mennesker. AEKOs Skrenten-prosjekt skiller seg ut i så måte.

– Det er gjennom prosjekter vi vokser, og Skrenten er et slik prosjekt. Vi skal bygge 50 rekkehus eller townhouse, altså småhusbebyggelse. Med noen få unntak er det de eneste småhusene som er regulert inn i sentrumsplanen for Kolbotn, så dette er et prosjekt vi virkelig hadde lyst på. 50 rekkehus gir rom for liv i Kolbotn sentrum, sier AEKO-sjefen. De håper å kunne starte byggingen i 2022, men det forutsetter at kommune og fylkeskommune blir enige om en utbedring av Skiveien.

Samarbeid

Vi møter Rønningen og økonomi- og administrasjonssjef Espen Andreassen like ved en av deres byggeplasser ved siden av Sogsti skole i Drøbak. Der bygger de fire eneboliger og en tomannsbolig. På mange måter et typisk AEKO-prosjekt. De er selv utviklere og står for grunnarbeid, mens den faste samarbeidspartneren Follohus står for selve byggeriet. Nå de er ferdige kommer AEKO Entreprenør inn for å gjøre ferdig utomhusarbeidet.

– Vi er opptatt av at det skal være få ledd på byggeplassen. AEKO har en prosjektleder, og det samme har Follohus, og vi ønsker at det kun er disse to som skal styre byggeplassene våre. Dette gjør vi for å unngå konflikter, som både tar mye energi og er lite kostnadseffektivt. Vi mener dette er en rasjonell måte å drive våre byggeplasser på, sier Rønningen og Andreassen.

Begge to understreker at det gode samarbeidet med Follohus også har gjort at de ennå ikke har etablert en egen byggvirksomhet.

– Så er det viktig å få med at selv om vi nå også er en feltutbygger, så bygger vi fortsatt i eplehager også, avslutter Andreassen.