Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Advarer om erstatningsansvar ved veioversvømmelser

En ny Sintef-rapport tar for seg ekstremvær og huseiers erstatningsansvar for overvann på veiene.

Det skriver Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) i en pressemelding onsdag.

Sintef har, på oppdrag fra Vegforum for byer og tettsteder (VBT) og NKF, nettopp ferdigstilt rapporten: «Overvann fra veg», hvor de blant annet belyser huseiers ansvar når veiene oversvømmes.

– Ekstremvær er i ferd med å bli normalvær. Dette skaper blant annet utfordringer med hyppigere oversvømmelse av veier. Mange huseiere er ikke klar over at de sitter med et stort ansvar for mye av dette overvannet og skadene som oppstår, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF.

Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF. Foto: NKF

Rapporten «Overvann fra veg» drøfter ulike problemstillinger knyttet til overvann. Blant annet påpekes at huseiere har et vesentlig ansvar for vann som renner vekk fra egen tomt. Dermed kan de bli erstatningspliktige for skader på offentlige veier.

‒ Mange er opptatte av å lede regnvann vekk fra nedløpsrør og egen tomt. I byer og tettbygde strøk der bakken ofte har asfaltdekke eller liknende, suges ikke vannet opp av jorda. Da skjer det vi stadig oftere ser i byer og tettsteder, at gater og fortau oversvømmes og gjør fremkommelighet vanskelig. Dette er trafikkfarlig, det kan bidra til å spre forurensing og til å ødelegge selve veien. Lovverket på dette området er komplisert med til dels pulverisert ansvar. Likevel ser vi at huseiere i økende grad stilles til ansvar for følgeskader for vannet som har falt på deres tomt og rent videre til naboeiendommer, sier Aale-Hansen.

På bakgrunn av rapporten anbefaler NKF blant annet nye krav til rørdimensjoner i forbindelse med infrastrukturutvikling, samt bedre kunnskap om såkalte blågrønne løsninger, hvor overvann fordrøyes på stedet.