Dette bekkeløpet på Ensjø i Oslo lå tidligere i rør. Åpne bekker tar unna mer regn og legger bedre til rette for fugler og insekter, skriver Standard Norge. Foto: Hanne G. Wells/ Standard Norge

Ny Norsk Standard for blågrønne uterom

Norsk Standard for blågrønn faktor skal gjøre det lettere for kommuner å stille krav til klimatilpasninger i nye byggeprosjekter.

Det skriver Standard Norge i en pressemelding om Norsk Standardfor blågrønn faktor fredag.

Hanne G. Wells, prosjektleder i Standard Norge. Foto: Standard Norge

– Med standarden for blågrønn faktor vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter. Målet er at naturbaserte løsninger velges oftere, sier prosjektleder i Standard Norge, Hanne G. Wells.

Den nye standarden, NS 3845, skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon. Beregningsmetoden i standarden brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt. Kravet til blågrønn faktor gir føringer for bruk av åpen overvannshåndtering og vegetasjonselementer uten å angi spesifikke løsninger, heter det i pressemeldingen.

– Dermed kan arkitekten og landskapsarkitekten bruke kravet for å planlegge grønnere bygg og flerfunksjonelle uteområder som kan håndtere villere og våtere klima, sier Wells.

I dag foreligger flere versjoner av blågrønn faktor. Bakgrunnen for arbeidet i standardiseringskomiteen var ønsket om å sikre enhetlig bruk av virkemiddelet. En bredt sammensatt komité av anleggsgartnere, landskapsarkitekter, produsenter, ingeniører, arkitekter og representanter fra forskning og undervisning har utarbeidet standarden tilpasset norsk klima og forhold, heter det i pressemeldingen.