Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

30 nye millioner til regjeringens yrkesfagløft

Regjeringen foreslår å styrke yrkesfagene med til sammen 30 millioner kroner i 2019.

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding i forbindelse med foreslått statsbudsjett for 2019.

– Yrkesfagene er et satsingsområde for regjeringen. Vi kommer til å mangle fagarbeidere i framtiden. Derfor foreslår vi flere nye tiltak i 2019-budsjettet, så flere elever kan fullføre med fagbrev, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen fra departementet.

I 2019-budsjettet foreslår regjeringen å styrke yrkesfagene med ytterligere 30 millioner kroner. Midlene skal gå til bedre kompetanse hos lærere, styrking av prøvenemndene, forsking og faget yrkesfaglig fordyping. Dette kommer på toppen av over 500 millioner kroner som regjeringen og samarbeidspartiene allerede har styrket yrkesfagene med i perioden 2013 – 2018, skri9ver Kunnskapsdepartementet.

Mer og bedre praksis i fag- og yrkesopplæringen

Regjeringen foreslår 13 millioner kroner til å løfte faget yrkesfaglig fordypning. Dette faget gir elever mulighet til å komme ut i praksis i løpet av skoletiden, og er viktig som et springbrett fra skole til læreplass, heter det i meldingen.

– Praksisplasser gjennom yrkesfaglig fordypning er en av de vanligste måtene å få læreplass på. Å gi elevene mulighet til å knytte kontakter og komme seg ut i praksis og ut i en bedrift, er viktig, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Kompetanseløft

Sanner vil også styrke kompetansen til yrkesfaglærerne. Regjeringen foreslår å øke satsingen med tolv millioner kroner, og vil bruke til sammen 100 millioner på å øke kompetansen innenfor yrkesfagene i 2019. Dette skal også framover inkludere prøvenemndene, som gjennomfører fag-, svenne- og kompetanseprøver.

– Vi har de siste årene gitt penger til blant annet hospiteringsordningen for yrkesfaglærere slik at de kan få faglig oppdatering i bedrift, og til etter- og videreutdanning for lærere som underviser på yrkesfag. Nå styrker vi satsingen på yrkesfaglærerne, instruktører i bedrift og prøvenemnder, og vil bruke til sammen 100 millioner kroner på dette i 2019, sier statsråden.

Regjeringen foreslår også fem millioner kroner til en satsing på forsking på fag- og yrkesopplæring. Her skal man spesielt se på hvilke faktorer som bidrar til særskilt kvalitet. Det vil gi et bedre grunnlag for lærerutdanningen og politikkutviklingen på feltet, skriver Kunnskapsdepartementet.