Mange kommuner ble hardt rammet av ekstremværet Hans. Nå kommer ekstra penger fra regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Mange kommuner ble hardt rammet av ekstremværet Hans. Nå kommer ekstra penger fra regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

280 millioner til flom- og skredtiltak

Regjeringen foreslår å bruke i alt 280 millioner kroner til å forebygge skader etter flom og skred.

I revidert nasjonalbudsjett ber regjeringen om at rammene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) økes.

Av de 280 millionene er 150 millioner øremerket krise- og hastetiltak i kommuner som ble hardest rammet av ekstremværet Hans.

De resterende 130 millionene skal gå til ordinære sikringstiltak.