Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

105.000 mennesker skades årlig på jobb i Norge

En ny SINTEF-rapport slår fast at norske arbeidsulykker årlig rammer 105.000 mennesker, og koster 45 menneskeliv. Byggenæringen er topp i antall årlige dødsfall.

Arbeidsskader og sykdom koster Norge til sammen 30 milliarder kroner i året, og i tillegg til de 105.000 skadede og 45 drepte i arbeidsrelaterte ulykker, omkommer også 500 etter kontakt med kjemikalier, skriver VG i en artikkel.

Tallene kommer fra en omfattende SINTEF-rapport som beregner de samfunnsøkonomiske kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge.

Tallene er basert på eksisterende nasjonale og internasjonale kilder og estimater, og dette er hovedfunnene:

  • Tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av arbeidsrelatert sykdom koster 15,6 milliarder kroner årlig. Arbeidsrelaterte ulykker koster 3,2 milliarder.
  • Smerter i korsryggen koster 13 milliarder kroner og arbeidsrelatert lungekreft koster 6,5 milliarder kroner.
  • Hvert år dør rundt 500 personer fordi de har blitt eksponert for kjemikalier i arbeidslivet.
  • Det skjedde 182 dødsfall knyttet til arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv mellom 2011 og 2014. Det betyr 45,5 tilfeller per år.
  • 20 prosent av alt sykefravær er arbeidsrelatert.

Flest dødsfall i byggenæringen

Smerter i korsryggen og arbeidsrelatert lungekreft er de to største årsakene til tapt livskvalitet på grunn av sykdom eller skade på jobb. Klemulykker er den typen ulykker som fører til flest dødsfall og gir de største samfunnskostnadene av dødsulykkene, heter det i artikkelen på vg.no.

Byggenæringen er på topp med 9,75 dødsfall per år. Deretter følger jord- og skogbruk med 7 dødsfall, transport og lagring med 5,75 og industri med 4,75.

De som jobber innen landbruk, er dog mest risikoutsatt hvis man regner ut ifra hvor mange som jobber innen næringen.

– Det er viktig både å forebygge akutte ulykker og belastninger og eksponering som over tid kan få alvorlige konsekvenser for arbeidstagernes helse. Hvert år dør rundt 500 personer fordi de har blitt eksponert for kjemikalier i arbeidslivet, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljødag

– Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. Og det koster samfunnet 30 milliarder kroner i året. Mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel. Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og for samfunnsøkonomien, sier hun.

Arbeidstilsynet gjennomfører nærmere 18.000 tilsyn hvert år, og Svendsen understreker at det er et stort potensial for å jobbe bedre med forebygging på norske arbeidsplasser. Arbeidstilsynet markerer torsdag 28. april Verdens arbeidsmiljødag.

– Rundt 800 bedrifter over hele landet vil få besøk av oss den 28. april. Målet med besøkene er å veilede og hjelpe bedriftene i gang med det viktige HMS-arbeidet, sier Svendsen.