Nikolai Astrup har overtatt som kommunalminister.

Foto: Stefan Offergaard

Zero-topp roser Astrups kunnskap og troverdighet innen klima - har selv vært daglig leder i Oslo Høyre

Zero-topp Christine Holtan Bøgh omtalete kommunalminister Nikolai Astrup (H) i svært rosende ordelag i en skriftlig uttalelse fra miljøorganisasjonen. Det som ikke nevnes er at Bøgh er aktiv i Høyre, og har vært nær kollega Astrup.

Samme dag som Erna Solberg presenterte sin nye regjering, spurte miljøstiftelsen Zero Byggeindustrien om vi kunne være interessert i en kommentar om deres forventninger til den nye kommunal- og moderniseringsministeren Nikolai Astrup (H).

I den skriftlige uttalelsen til transportansvarlig Christine Bøgh i Zero som ble sendt den påfølgende mandagen, ble Astrup kommentert i rosende ordelag.

– Astrup har vært en ledestjerne i Høyres klimaarbeid de siste ti årene, og også blant de klareste klimarøstene i Norge. Vi har nå fått en kommunalminister som har stor troverdighet og kunnskap på klima, kommenterte Bøgh i den første uttalelsen fra Zero.

Den er siden blitt justert. Les den nye uttalelsen i sin helhet lenger ned i teksten. 

Bøgh er imidlertid aktiv i Høyre, og har vært nær kollega kommunalministeren. Astrup var leder for Oslo Høyre da hun ble ansatt som sjefssekretær i samme lokalparti, og i en artikkel på partiets nettsider ser det ut som han var involvert i ansettelsesprosessen.

Ifølge partiets nettsider har Bøgh jobbet i Oslo Høyre siden 2015. Hun kom fra stillingen som daglig leder i Oslo Høyre da hun begynte i Zero i 2019, og er blitt omtalt som Høyre-topp.

– Kan svekke troverdigheten

Omdømmeekspert og tidligere rektor ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, sier at en tidligere daglig leder i Oslo Høyre helt åpenbart har partipolitiske preferanser. Han sier det kan oppfattes som at Bøgh «blander hatter» når hun omtaler sin tidligere sjef i så rosende ordelag på vegne av Zero.

– Det er problematisk i den grad at kommentarene plutselig synliggjør partipolitiske preferanser i en organisasjon som skal være partipolitisk nøytral. Organisasjonen har ikke som formål å forfekte et partis standpunkter, og derfor må man være forsiktig. Ellers kan det brukes mot dem, sier han.

Blindheim mener organisasjonens troverdighet blant publikum kan svekkes når talspersonen har politiske bånd til ministeren hun uttaler seg om.

– Noen vil være «indifferent», mens andre som følger godt med vil få med seg at personen som uttaler seg har vært daglig leder i Oslo Høyre, sier han, og legger til:

– Da kan organisasjonen bli oppfattet som våpendragere for Høyre, og det tror jeg ikke ledelsen synes er greit. De kan bli stilt i forlegenhet. Du skal ikke være ambassadør for et partis politikk når du jobber i en partipolitisk uavhengig organisasjon.

– Ikke uvanlig

Blindheim påpeker også at slike saker er noe organisasjons motstandere kan bruke «for alt det er verdt».

– Det er noe de kan få slengt rett i fjeset i en debatt. Motstandere vil kunne avfeie dem med å si «dere er bare Høyres miljøorganisasjon», eller at de er en filial i Høyre. Det er ikke bra. De kan komme i skade for å miste troverdighet og legitimitet de ellers ville hatt, sier han.

Blindheim legger til at det er veldig vanlig at personer i politikken begynner å jobbe i interesseorganisasjoner, bistandsorganisasjoner og konsulentfirmaer.

– Det fremmes stadig debatter rundt dette. Det er viktig at journalister passer på og gjør folk oppmerksomme på dette, sier han.

Hele uttalelsen

Presseavdelingen i Zero har justert uttalelsen etter at Byggeindustrien påpekte båndene mellom Bøgh og Astrup.

De har blant annet fjernet at "Astrup har vært en ledestjerne i Høyres klimaarbeid".

Her er hele den siste uttalelsen:

«Astrup: - Blant Høyres klareste klimarøstene:

– I Nikolai Astrup, har vi nå fått en kommunalminister som har stor troverdighet og kunnskap på klima.

– Astrup overtar som kommunalminister i en tid hvor blant annet byggeforskriften skal revideres. Ved å blant annet stille klimakrav til materialer i byggeforskriften, vil han kunne stå igjen som den statsråden som ble tungen på vektskåla for å skape et marked for utslippsfrie og fornybare materialer. Dette vil styrke konkurransekraften og den grønne omstillingen til norsk leverandørindustri.»

– Burde opplyst om det

Byggeindustrien har sendt en e-post med en rekke spørsmål til presseavdelingen og Christine Holtan Bøgh.

Vi får ikke svar på hvert spørsmål, men daglig leder Marius Holm skriver at partipolitisk tilhørighet ikke er til hinder for å være talsperson i Zero.

"Vi har hatt mange ansatte med ulik politisk bakgrunn, og partitilhørighet er ikke til hinder for å være talsperson for ZERO. Christine Holtan Bøgh uttaler seg her som ZERO-ansatt, og jeg står inne for beskrivelsen av Nikolai Astrup. For ZERO var det viktig i denne sammenheng å stille høye forventninger til Nikolai Astrups virke som kommunalminister, nettopp i kraft av at han har vært en av Høyres klareste klimastemmer over tid. Men siden Christine Holtan Bøgh har vært nær kollega med Astrup, burde vi opplyst om det. I stedet kan vurderingen av Astrup siteres meg."

Kommunalminister Nikolai Astrup har ingen kommentar til saken.