ZEB Living Lab vil bli ferdig til omvisning under ZEB-konferansen 2015. Foto: Francesco Goia/NTNU

ZEB-konferansen 2015 ser på nullutslippsbyen

På ZEB-konferansen i Trondheim 16. september får du høre om nullutslippsløsninger for enkeltbygg, nabolag og hele byer.

Det skriver The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) i en pressemelding onsdag.

– Vi har mange spennende talere. Noen forteller om ZEB-pilotbyggene som etterhvert står ferdig, og andre setter ZEB-visjonen inn i en større sammenheng, sier koordinator i ZEB, Anne Gunnarshaug Lien, i pressemeldingen.

ZEB-konferansen 2015 har, ifølge meldingen, tre hovedtalere.

Matthias Schuler er grunnlegger av Transsolar Climate Engineering i Stuttgart.

Transsolar har prosjekter sammen med arkitekter som Kazuyo Sejima, Frank O. Gehry, Steven Holl, Peter Zumthor and Renzo Piano. Schuler vil snakke om termodynamikk i arkitekturen, forståelsen av bygningen som system og om nullutslippsnabolag. Han viser eksempler fra Masdar City, Manitoba Hydro, Winnipeg, og en nullutslippsbygning for verdensbanken i Dakar, heter det i pressemeldingen.

Morten Dybesland er avdelingsdirektør i Statsbygg og leder for seksjonen Forskning og miljø.
Dybesland vil snakke om Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018 og om hvordan Statsbygg skal nå sin langsiktige miljøambisjon 2030 om å levere nullutslippsbygg, jobbe mot en klimanøytral eiendomsportefølje og redusere statens miljøfotavtrykk. Han vil vise hvordan ambisjonene kan nås i ZEB-COM prosjektet på Evenstad, og viktigheten av å tenke på enkeltbygg som del av et større system på en eiendom eller i et nabolag.

Daniel Müller er professor på NTNU og senterleder for Institutt for energi- og prosessteknikk, program for industriell økologi.
Müller vil snakke om konklusjoner fra FNs klimapanel (IPCC AR5) og egen forskning på infrastrukturer, energi og materialbruk og om hvorfor utviklingsland trenger mye byggematerialer for industrialisering og urbanisering, mens industriland må fokusere på bruken av infrastruktur og gjenvinning av materialer.

Les mer om ZEB-konferansen her.