Harald Rafdal, administrerende direktør for YIT Infra Norge. Foto: YIT

YIT sertifisert for arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet

YIT Infra Norge har mottatt sertifisering etter ISO-standardene 9001, 14001 og 45001. Arbeidet med sertifiseringen har vært godt forankret i hele organisasjonen.

- Vi er glade for å ha mottatt sertifisering av vårt integrerte kvalitetssystem knyttet til arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet. Sertifiseringen er et tydelig bevis på at vi jobber på en god måte når det gjelder risiko, muligheter og barrieretenkning for å ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø for våre ansatte, redusere påvirkning av det ytret miljøet og sikre kvaliteten i leveransene, sier Harald Rafda, administrerende direktør i YIT Infra Norge i en pressemelding.

ISO-sertifisering etter standardene 9001, 14001 og 45001 gir et dokumentert bevis på at virksomhetens kvalitetssystem er godt implementert, etterlevd og i aktiv bruk for å kartlegge og iverksette risikoreduserende tiltak, og møte krav og forventninger både internt og eksternt. I YIT Infra Norge har arbeidet med sertifiseringene vært godt forankret i organisasjonen.

- Vi har et veldig godt HMS-miljø hos oss som har ledet prosessen, og vi har også hatt stor grad av involvering fra resten av organisasjonen. Arbeidet med sertifiseringen har vært viktig for å sette sikkerhet, miljø og kvalitet ytterligere på dagsorden, sier Praman Singh Dhami, HMSK-sjef i YIT Infra Norge.