På bildet fra venstre: Hallgeir Kjeldal (ordfører), Tore Mathinsen (rådmann) Thomas Odiin (WSP Norge AS), Beate Aske Løtveit (WSP Norge AS) og Trond Gausnes (skolesjef)

WSP skal forprosjektere nye Bamble-skole

Bamble kommune signerte 9. februar kontrakt med WSP Norge, som skal ha den eksterne prosjektledelsen i forprosjektet til Framtidas Ungdomsskole.

Oppstartsdagene 9. og 10.februar ble brukt til å avklare overordnede mål og ambisjoner for skole, kultur, idrett og nærmiljø. I denne fasen var det kommunens egen prosjektgruppe og representanter for flere av kommunens tjenesteområder som deltok.

I det videre arbeidet vil det bli lagt stor vekt på brukermedvirkningsprosesser og dette arbeidet starter allerede i uke 11. Avtalen innebærer utredning og forprosjektering av ny ungdomsskole med voksenopplæring, flyktningkontor og svømmehall på Grasmyr i Bamble kommune.

Skolen skal dimensjoneres for ca. 600 elever og skal dermed erstatte samtlige eksisterende ungdomsskoler i kommunen.

Avtalen inneholder også opsjon på prosjektledelse i gjennomføringsfasen.