Foto: Norske tog

WSP entrer nytt marked gjennom svensk-norsk samarbeid

Gjennom rammeavtalen på prosjektledelse og teknisk rådgivning som ble signert i høst, skal WSP hjelpe Norske tog AS med å lykkes som leverandør av persontogmateriell i det norske jernbanemarkedet.  

- Dette er det moro å få være med på. Gjennom WSPs sterke nordiske samarbeid, vinner vi nå en strategisk viktig avtale, sier Hilde Nordskogen, administrerende direktør i WSP Norge i en pressemelding.

Jernbanereformen har de siste årene omstruktert norsk jernbanesektor. Selskapet Norske tog AS overtok ansvaret for alt persontogmateriell etter at dette ble skilt ut fra NSB i april 2017. Selskapet er eid av staten og skal sikre konkurranse på like vilkår. Norske togs overordnede målsetting er å bidra til en attraktiv persontogtrafikk i Norge og det grønne skiftet.

- Den svenske jernabanesektoren gjennomgikk en tilsvarende omlegging for en del år siden, og WSPs medarbeidere i Sverige sitter derfor på bred eksperise innen teknisk og strategisk rådgivning på dette feltet. WSPs kompetanse i jernbanesektoren strekker seg fra tidlige analysetrinn innen regionutvikling og til asset management av systemer i drift. Våre prosjektledere og rådgivere besitter detaljert faglig ekspertise samtidig som vi kan håndtere og levere helhetsløsninger, sier Nordskogen.

Det skal ha vært kombinasjonen av norsk prosjektledelseskompetanse og svensk teknisk ekerpertise som gjorde at WSP dro i land rammeavtalen. I november kom det første avropet, og WSP leverer nå prosjektledelse for en større portefølje med prosjekter på rullende materiell. Prosjektporteføljen omfatter både små og store modifikasjons- og innkjøpsprosjekter fra etableringsfasen til ferdigstilt og overlevert prosjekt.

- Det skjer mye i jernbanesektoren nå. At WSP kan få sitte sammen med en av de viktigste leverandørene og støtte dem slik at de lykkes med å nå de målene Norge har satt for jernbanesatsingen, er veldig faglig givende og engasjerende, avslutter Nordskogen.

WSP fikk rammeavtale på alle de 24 kategoriene hvor de var prekvalifisert. Rammeavtalen har en varighet på opptil åtte år og en estimert verdi på opptil 600 millioner kroner.