Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

Workshop i systematisk ferdigstillelse i bygg- og anleggsnæringen

FERDIG! kunnskapsarenaen for systematisk ferdigstilling gjennomfører sin andre workshop siden etableringen høsten 2018.

Ifølge en pressemelding fra Prosjekt Norge og SINTEF Byggforsk finner workshopen sted hos Norsk Hydro torsdag 11. april, hvor søkelyset sette på lærings- og erfaringsutveksling om systematisk ferdigstilling i industrien og BAE-næringen.

Temaet er dagens status for fagområdet innenfor bygg og anlegg, og mulighetene for erfaringsoverføring fra andre bransjer, som olje og gass og landbasert industri.

Kunnskapsarenaen er åpen for aktører innen sektorer som industri, IKT og olje og gass, men majoriteten av tilknyttede aktører er tilknyttet bygg og anlegg.

Arenaens første møte ble avholdt i november 2018 med en rekke store byggherrer på deltakersiden. Byggherrene var i flertall på arenaens første møte og utrykker stor interesse for at rådgivere, entreprenører og UE’er samler seg om faste prinsipper og prosesser for systematisk ferdigstilling.

En nøkkel for å lykkes er å innse at ferdigstilling må være et tema allerede fra tidlig i prosjektene for å redusere antall feil og sikre at tekniske installasjoner fungerer hensiktsmessig allerede fra overtakelsesdato.

Systematisk ferdigstilling kan bidra både til å redusere tidsbruken i prosjekter og til å redusere antallet feil. FERDIG! ønsker sterkt at hele verdikjeden er representert på workshopen så man kan diskutere utfordringer og muligheter fra de ulike aktørenes perspektiv.

Prosjektleder Tor Hoel i ÅF Advansia forteller om erfaringene fra arbeidet med Veileder for systematisk ferdigstillelse og veien videre for bransjen.

Julien Goutal, Head of Project Completion i Norsk Hydro reflekterer rundt erfaringsoverføring mellom olje- og gassektoren, landbasert industri og bygg- og anleggssektoren.

FERDIG! er et initiativ fra NTNU, Prosjekt Norge og SINTEF Byggforsk.