WK Entreprenør skal bygge nye Refstad skole. Ill. Asplan Viak

WK Entreprenør skal bygge nye Refstad skole

Undervisningsbygg Oslo KF har skrevet kontrakt med WK Entreprenør for oppføring av nye Refstad skole.

Skolen settes opp på samme tomt som gamle Refstad skole. I fjor høst ble bygget revet, og før sommeren starter byggingen av den nye skolen, som blir WKs tredje skoleoppføring i Oslo på fire år.

Prosjektleder i Undervisningsbygg Oslo KF, Irene Vedøy, ser frem til at byggingen igangsettes.

– Vi er glade for at byggingen starter som planlagt, og at en ny skole vil stå klar i løpet av andre halvdel 2023. Det vet vi at både elever, foreldre og lærere gleder seg veldig til, sier Vedøy i en pressemelding.

Kontraktsummen er på cirka 450 millioner kroner, inkludert merverdiavgift.

Vegetasjonen som er på tomten skal bevares, og skolen skal legges inn i terrenget med skolegård også på takene. Skolen er en fireparallells barneskole på cirka 10.700 kvadratmeter fordelt på to etasjer.

Detaljprosjektering kommer i gang innen kort tid og forventet fysisk oppstart av grunnarbeid er i løpet av våren.

Avdelingsleder for WK Oslo, Espen Hobber Nilsen, er naturlig nok godt fornøyd med at Undervisningsbygg valgte WK.

– Det er selvfølgelig stort for oss at vi nok en gang har vunnet et anbud utstedt av Undervisningsbygg Oslo KF. Det viser at vi er svært konkurransedyktige på både pris, løsninger og samhandling. Vi tar med oss verdifull erfaring fra de andre to skolebyggene vi har bygget i området. Det gir oss en trygghet på at vi har et godt utgangspunkt før oppstart, sier avdelingsleder for WK Oslo, Espen Hobber Nilsen i meldingen.