WIHA momenttrekkere

Momenttrekkere er et mer og mer etterspurt produkt i industrien for å kontrollere lave moment og sikre at man ikke drar skruer for hardt til i elektronikkprodukter.

Et annet område der behovet finnes, er for kontroll av innfesting av hardmetallskjær. Her har man behov for kontroll for ikke å dra til skruene for hardt da det blir nærmest umulig å løsne skruene når man skal bytte eller snu skjærene. Den tyske skrutrekker- og bitsprodusenten, Wiha Werkzeuge har utviklet to modeller; Wiha Torque Fix, med forinnstilte moment i ti størrelser og Wiha Torque Vario, som man kan justere momentinnstillingen selv og finnes i fire størrelser. Momenttrekkernes nøyaktighet er +/- 6 prosent. Utbyttbare klinger som passer begge håndtakene finnes for alle typer skruer.