Jernbanedirektoratet vil forhandle med Flytoget om å ta over togrutene i pakken som heter Østlandet 2, som hittil har blitt trafikkert av konkurrenten Vy. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Jernbanedirektoratet vil forhandle med Flytoget om å ta over togrutene i pakken som heter Østlandet 2, som hittil har blitt trafikkert av konkurrenten Vy. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vy kan miste halvparten av togtrafikken på Østlandet

Hittil har Vy hatt ansvaret for all trafikk med lokal- og regionstog på Østlandet. Nå kan Flytoget få ansvaret for halvparten av dem.

Togtrafikken på Østlandet er delt inn i to pakker, og nå er det klart at Flytoget skal forhandle med Jernbanedirektoratet om de seks toglinjene i pakken som heter Østlandet 2, skriver FriFagbevegelse.

Vy ble i mai valgt som forhandlingspartner for Østlandet 1.

Dermed kan det bli to togselskaper som drifter området som har den desidert største persontogtrafikken i Norge.

– Vi har valgt å invitere Flytoget til forhandlinger om å kjøre de gjenstående regiontogrutene på Østlandet, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

30 millioner reisende

Toglinjene som Flytoget kan få ansvar for, er Skien-Eidsvoll, Drammen-Lillehammer, Kongsberg-Eidsvoll, Drammen-Dal, Asker-Kongsvinger og Notodden-Porsgrunn (Bratsbergbanen), skriver NRK.

Det tilsvarer rundt 30 millioner reisende i året.

– Vår klare ambisjon er at kundene fra dag en skal merke en forskjell. Vi føler oss trygge på at mange små grep vil kunne utgjøre en stor forskjell, sier direktør Philipp Engedal i Flytoget til rikskringkasteren.

De ansatte i Vy som drifter regiontogene i dag, vil i så fall bli flyttet over til Flytoget, ifølge selskapet. Billettpriser og rutetilbud vil også forbli det samme.

Vy misfornøyd

Vy mener selv at en oppsplitting av toglinjene på Østlandet øker kostnadene og gir et dårligere tilbud til kundene, og de er misfornøyd med å ikke bli invitert til forhandlingene.

– Jernbanedirektoratet har valgt Flytoget uten å se hvilket tilbud Vy kan gi. Kriteriene for valget av Vy som forhandlingspart på den første trafikkpakken på Østlandet, var pris, kvalitet og risiko. Det er vanskelig å forstå hvorfor de lander på en annen konklusjon for Østlandet 2, sier Vys konserndirektør for tog, Erik Røhne, i en pressemelding.

Han mener oppsplittingen vil føre til at stordriftsfordeler på opp mot to milliarder kroner forsvinner.

Likebehandling

I slutten av mars i år fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å inngå direkte-tildelte trafikkavtaler med enten Vygruppen eller Flytoget om togtilbudet på Østlandet, fordelt på to avtaler.

Målet med prosessen er å sikre likebehandling av de to statlige selskapene.

Flytogtilbudet som Flytoget har i dag, holdes foreløpig utenfor forhandlingene, men kan bli en del av avtalen senest fra 2028, ifølge FriFagbevegelse.

Jernbanedirektoratet tar sikte på å fullføre forhandlingene om begge pakkene senest i juni neste år. Avtaleperioden vil gjelde fra desember 2023 og ti år fram i tid.