<p>– Hele bransjen har en utfordring med at det er så få kvinnelige fagarbeidere, sier Kari Øgle Kjensberg, adm direktør i Comfort-kjeden og Thorbjørn Theie, adm direktør i VVS Norge. De deltok begge på toppledersamlingen til Ingeborg-nettverket. Foto: Svanhild Blakstad</p>– Vi har akkurat ansatt vår første kvinnelige rørleggerlærling, sier Tom Hauger og Mads Meisingset i FLOW. De deltok begge på Ingeborg-nettverkets toppledersamling nylig. Foto: Svanhild BlakstadStine Morken og Bård Scheie fra GK Norge. Foto: Svanhild BlakstadEli Heyerdahl Eide, styreleder i Ingeborg-nettverket. Foto: Svanhild BlakstadKonsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe har satt et mål om å øke kvinneandelen til 15 prosent innen 2022. Foto: Svanhild BlakstadAnne Gretland, CEO i Fotoware presenterte en rekke myter om kvinner i manndominerte yrker. Foto: Svanhild BlakstadIngeborg-nettverket med sine samarbeidspartnere. Foto: Svanhild BlakstadRørlegger Elise Emmely Svang Jansen er anleggsleder i AF Energi & Miljøteknikk og holdt et innlegg om sine erfaringer fra rørbransjen. Foto: Svanhild BlakstadBNL-sjef Jon Sandnes, Fotoware-sjef Anne Gretland, HR-direktør Anne Sødem i Caverion og Eli Heyerdahl Eide, styreleder i Ingeborg-nettverket. Foto: Svanhild Blakstad

VVS-topper samlet for økt kvinnerekruttering

Ingeborg-nettverket samlet onsdag en rekke toppledere fra VVS-bransjen for å ta arbeidet med økt kvinnerekruttering ett steg videre.

Eli Heyerdahl Eide, styreleder i Ingeborg-nettverket. Foto: Svanhild Blakstad

– Hovedoppgaven vår er ikke å drive kjønnskamp – vi skal ikke være kvinnegruppa Ottar avdeling rør. Det viktigste er å sørge for å løfte bransjen slik at ledere som sitter rundt i bedriftene kan legge forholdene til rette for bedre kjønnsbalanse, sa styreleder Eli Heyerdahl Eide i Ingeborg-nettverket da hun ønsket et tyvetalls toppledere og andre sentrale personer fra VVS- og byggebransjen velkommen til partnersamling i rørbransjens kvinnenettverk på NHO-huset onsdag.

Nettverket, som Heyerdahl selv stiftet i 2016, teller nå over 660 medlemmer og har knyttet til seg en rekke partnere som yter både økonomisk og strategisk støtte. Partnerprogrammet er delt inn i tre kategorier, og på onsdagens samling deltok gullpartnerne VVS Norge, Comfort, Caverion, AF Energi & Miljøteknikk, GK Norge, Flow Group og Varme og Bad - i tillegg til de strategiske partnerne Rørentreprenørene og Rørfag.

– Må tidlig inn

Administrerende direktør Thorbjørn Theie i VVS Norge roser Ingeborg-nettverket for mobilisere så mange ledere fra VVS-bransjen gjennom sin gullpartner-samling.

– Dette initiativet er utrolig bra. Hele bransjen har en utfordring med at det er så få kvinnelige fagarbeidere, og det gjelder også resten av byggenæringen. Dette er noe alle er klar over og som det må gjøres noe med, sier Theie ­til Byggeindustrien.

Administrerende direktør Kari Øgle Kjensberg i Comfort-kjeden en av få kvinnelige toppledere i rørbransjen og sier seg enig med VVS Norge-sjefen.

– Det er på tide å ta tak. Vi må sørge for at vi som ledere i bedriftene blir enda flinkere med å tilrettelegge for økt kvinneandel, sier hun.

Både Kjensberg og Theie mener mye av nøkkelen ligger i å fremsnakke faget og bransjen i tidlig alder hos barn og unge.

– Den største utfordringen ligger i hvordan vi skal få rekruttert inn i bransjen. Vi må tidlig inn i skolene og markedsføre faget og mulighetene som finnes, sier de to.

Ansatte sin første kvinnelige lærling

Flow Group er også en av Ingeborg-nettverkets gullpartnere. Nylig ansatte en av deres bedrifter sin første kvinnelige lærling, som starter 24. juni.

– I alle våre stillingsannonser oppfordrer vi kvinner til å søke, men vi har ikke sett den store effekten av det så langt. Vi er veldig glad for å endelig å ha fått en jentelærling, men det var litt tilfeldig hvordan det skjedde, sier prosjektsjef Tom Hauger i Flow Meisingset VVS.

Han forteller at det kom istand ved at en lærer på yrkesfagskolen tok kontakt med Ingeborg-nettverket for å undersøke om lærlingeplass til en av jentene som gikk på rørleggerfag. Nettverket videreformidlet kontakten og dermed endte det med lærlingkontrakt.

– Hun skal starte å jobbe på et prosjekt for Statsbygg på Den norske Opera, og både hun og vi gleder oss veldig, sier Hauger – som satser på at dette vil åpne for å få rekruttert flere jenter.

Og nettopp det er et viktig poeng i Ingeborg-nettverket nye kampanje som gjennom rollemodeller får frem at rørleggeryrket passer like godt for jenter som for gutter.

– Vi er ute etter å ufarliggjøre det å etterspørre jenter når man skal ansette lærling. Mange bedrifter har rett og slett aldri tenkt tanken på å ansette en kvinnelig rørlegger, men nå opplever vi at rørbransjen har begynt å våkne, sier Eli Heyerdahl Eide.

Rollemodell

En av disse rollemodellene er 26-årige Elise Emmely Svang Jansen, som jobber som anleggsleder for AF Energi & Miljøteknikk. Hun var en av innlederne på samlingen og snakket om sitt liv og sine erfaringer i rørbransjen, etter at hun som 16-åring begynte som rørleggerlærling.

– Det var ikke bare fryd og gammen å komme inn i et så mannsdominert miljø, men jeg stortrives i faget og bransjen – som også byr på en rekke muligheter til videreutdanning, sier hun.

Svang Jansen er for tiden i ferd med å avslutte studiet som fagskoleingeniør på KEM-linja og kan om fem uker titulere seg som rørleggermester.

– Våre holdninger til yrkesvalg formes allerede fra vi er små. Jeg har vært så heldig å ha foreldre som utfordret meg som liten – som lærte meg å kjøre båt og sveise og som lot meg får prøve mange forskjellige ting. Det ga meg en mestringsfølelse som gjorde at jeg allerede i ungdomskolen visste hva jeg skulle sikte meg inn på, sier hun.

Hun kom med en oppfordring til bedriftslederne som satt i salen:

– Jeg ønsker å snakke til dere som foreldre og ikke bare som arbeidsgivere. Barn påvirkes av sine foreldre, og det er på tide å øke statusen til håndverksfag. Barn og unge må mulighet til å ta sine egne valg uten at noen skal fortelle dem hva de skal gjøre og ikke gjøre, sier hun – og kom med nok en oppfordring:

– Dere som arbeidsgivere og bedriftsledere må være tydelige på at dere ønsker å ha flere kvinner. Jeg er stolt av å jobbe i AF og at de er så tydelige på at de ønsker flere kvinner inn i konsernet, sier hun.

- Jeg har vært så heldig å ha foreldre som utfordret meg som liten og som lærte meg å kjøre båt, sveise og få prøve mange forskjellige ting. For meg var det derfor helt naturlig å ta utdanning som rørlegger, sier Elise Emmely Svang Jansen, anleggsleder i AF Energi & Miljøteknikk. Foto: Svanhild Blakstad

På samlingen var det også innlegg ved konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe, BNL-sjef Jon Sandnes og Fotoware-sjef Anne Gretland, som i sin tid var med og startet det kjente Oda-nettverket for kvinner i IT-bransjen.

Det var en tilfreds Eli Heyerdahl Eide som kunne oppsummere nettverkets første partnersamling:

– Det er ingen tvil om at viljen hos våre partnere til å ta grep rundt kjønnsbalanse og mangfold er stor. Vi er stolte over å ha dratt i gang noe viktig både i rør- og byggebransjen – for er det en ting vi har vært klare på hele tiden er at det er topplederne og mennene i bransjen må påvirke og inspirere om vi skal klare å få til en endring, avslutter hun.