Prosjektleder i Prosjekt nytt Nasjonalmuseum, Steinar Støre. Foto: Tuva Skare

Vraker arkitektens ønsker og sparer 100 millioner på Nasjonalmuseets glassfasade

Statsbygg stenger døren for keramisk glass som et alternativ på Nasjonalmuseet og regner med at den nye glassvarianten vil spare prosjektet for 100 millioner. Det faller ikke i god jord hos arkitekten.

Den såkalte alabasthallen på toppen av bygget er nå ferdig kledd med innvending glass, og utvendig var den opprinnelig tenkt kledd i alabast.

Men materialet viste seg å være for skjørt, og det ga i tillegg et gulaktig lys.

Arkitekten Klaus Schuwerk kom derfor opp med en kjeramisk glassvariant som alternativ, men også dette materialet ble skrinlagt av Statsbygg etter at det sprakk under testing.

I Aftenposten torsdag avskrives nå kjeramisk glass helt og holdent av byggherren Statsbygg.

– Vi jobber ikke lenger med keramisk glass som et alternativ. Vi vil, i løpet av få uker, få tre ulike prøver på rent glass. Skal vi klare å holde fremdriften, må vi komme i gang med glassproduksjonen i august. Da må beslutningen tas ganske raskt, sier Steinar Støre, prosjektdirektør i Statsbygg til Aftenposten.

Stor besparelse

Ifølge avisen vil valget av den nye glassvarianten bety en besparelse på nærmere 100 millioner kroner.

– Et foreløpig tilbud fra leverandører ligger på mellom 65 og 68 millioner kroner billigere enn keramisk glass. I tillegg kommer en del tilleggskostnader, så foreløpig anslag er på rundt 90 millioner. Men ikke alle kostnadene er klare. Med de strenge kostnadsrammene vi har, så er 100 millioner kroner forferdelige mye penger for oss, sier Støre til Aftenposten.

Arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk mener fortsatt at keramisk glass er den beste løsningen.

– Den løsningen det nå legges opp til, er den vi helst ikke vil ha. Vi mener at det fortsatt er mulig å bruke keramisk glass, med noen justeringer. Men dette er en avgjørelse som Statsbygg har tatt. Står du på Akershus festning vil du kanskje ikke se forskjellen, men det vil du gjøre hvis du står tett på, sier Arnstein Sande, teamleder hos Kleihues + Schuwerk til avisen.

Klaus Schuwerk på Vestbanetomten i starten av byggearbeidene. Foto: Frode Aga

Da Byggeindustrien nylig intervjuet Klaus Schuwerk advarte han Statsbygg mot å velge en billig løsning.

– Jeg skjønner at økonomi er viktig, men i en så sentral del av bygget kan det ikke bare handle om penger. Hadde det vært et kjøpesenter vi bygde, så ja, da kunne man valgt en ordinær glassløsning. Men dette er tross alt et nasjonalmuseum vi snakker om, vi bygger et bygg for historien, og da må man også tenke på hva som gagner bygget på lang sikt, sa Klaus Schuwerk til Byggeindustrien.

Ville ikke ha vanlig glass

På spørsmål om hvordan dialogen mellom partene er, svarte Schuwerk følgende:

– Vi snakker sammen, men om dialogen er god eller dårlig avhenger av hva som blir utfallet av den. Dersom vi ender opp med en vanlig glassfasade, så har dialogen vært veldig dårlig. Men jeg håper vi kommer fram til en god løsning, og at de som tar beslutninger på et høyere nivå ønsker å lage noe flott og varig, sa Schuwerk.