Viste frem energiforbilde

Stor interesse for Norges første kontorbygg i passivhusstandard.

– Det er veldig bra å se at det er så mange som viser interesse for klimavennlig arkitektur, sa en FutureBuilt-leder, Birgit Rusten under byggeplassbefaringen på Papirbredden 2 i Drammen.

Alt fra byggherrer og ingeniører, til kunstnere og arkitekter var blant de 120 personene som kom for å få med seg byggeplassbefaringen på Papirbredden 2 i Drammen.

– Det er ikke mye ekstra vi måtte punge ut med i forhold til FutureBuilts miljøkrav. Det lille ekstra det kan ha kostet, får vi igjen i byggets fremtidige, lave driftskostnader, forklarte entreprenør Kjell Gundersen.

Papirbredden 2 er et av FutureBuilts forbildeprosjekter. Bygget består av to separate bygninger som til sammen omfatter ca. 23.000 kvadratmeter i passivhusstandard. Prosjektet har et stort fokus på klimaeffektiv materialbruk, og får også støtte av Enova på grunn av passivhusstandarden.

Kollektivt knutepunkt
Ifølge en pressemelding fra Futurebuilt, er noe av det som Papirbredden eiendom har lagt størst vekt på færre parkeringsplasser.

– Før vi begynte på dette bygget, så var det jo en stor parkeringsplass her, forklarte daglig leder Kristin Heggelund i Papirbredden eiendom.

– Det vi ønsker er færre parkeringsplasser i sentrum, så folk blir oppfordret til å benytte seg av kollektivtransport istedenfor bil, påpekte hun.

I stedet for en stor parkeringsplass til biler, blir det en parkeringsplass for sykler nede i kjelleren.

– Det blir plass til 400 sykler. Det er egen nedkjøringsrampe, egen garderobe, og heis direkte opp til kontorene. De parkeringsplassene vi har, er godt tilrettelagt for elbiler, forklarer prosjektleder Gjermund Langslet.

Ferdig i mai
Papirbredden – Drammen kunnskapspark, har siden etableringen i 2007 etablert seg som et regionalt knutepunkt for kompetanseutvikling og innovasjon.

Bygget skal stå ferdig i mai, og de fremmøtte fikk se hvordan arbeiderne sto på for å bli ferdig på de 27.000 m2 som bygget rommer.

– Jeg er stolt. Dette er blitt et helt fantastisk bygg, smiler Kirsten Heggelund.