Viser hvor sårbare vi er

Deler av landet ble i helgen rammet av kraftig vind som har medført store ødeleggelser. Men ikke minst viste dette også hvor sårbart vårt moderne samfunn er når naturens herjinger slår til.