– For første gang på lang tid faller både proff- og privatsegmentet for byggevarer samtidig, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel. Foto: Virke

– For første gang på lang tid faller både proff- og privatsegmentet for byggevarer samtidig, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel. Foto: Virke

Virke melder om svak avslutning på året i byggevarehandelen

Byggevarehandelen falt med 1,5 prosent i 3. tertial 2022 sammenlignet med 3. tertial 2021.

– Det var klare geografiske variasjoner i byggevarehandelen i årets siste tertial. Nedgangen var størst i Innlandet og Oslo, men også resten av Østlandet og Agder så en nedgang i omsetningen. Byggevarehandelen gikk opp i øvrige deler av landet, og klart mest i fylkene Rogaland og Vestland, skriver Virke i en pressemelding.

– For første gang på lang tid faller både proff- og privatsegmentet for byggevarer samtidig, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel i meldingen.

Det pekes videre på at det i kjølvannet av den kraftige veksten under pandemien, så har forbrukermarkedet sett negative vekstrater siden høsten 2021. I 3. tertial 2022 var nedgangen 1,7 prosent sammenlignet med 3.tertial året før.

– Redusert kjøpekraft, renteoppgang og større usikkerhet påvirker forbrukermarkedet negativt, sier Koksvik.

Etter en periode med solid vekst i proffmarkedet, primært drevet av oppgang i byggevareprisene, falt også dette markedssegmentet i årets siste fire måneder. Nedgangen i proffsalget var 1,4 prosent i forhold til 3.tertial 2021.

– Virke venter en markert nedgang i omsetningen til byggevarehusene i 2023. Det økte rentenivået, høye strømpriser og en svekkelse av boligmarkedet gjør at vi tror den negative utviklingen forsterkes fremover, sier Koksvik.