Elektriker Kristine Wendt (28)

Vinner varslingspris

Kristine J. Wendt og Adam Chylinski tildeles varslings- og ytringsfrihetsprisen Stockmanns Hammer for 2019.

Elektriker Kristine J. Wendt og bygningsarbeider Adam Chylinski mottar prisen under et arrangement i Oslo Håndverks- og Industriforening sine lokaler 14. oktober.

Stockmanns Hammer er en pris opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005 for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet.

Prisen er på 25.000 kroner samt et diplom og en gyllen hammer.

Hensikten med prisen er å styrke ytringsfriheten for ansatte i norsk arbeidsliv generelt og i byggebransjen spesielt.

I sin begrunnelse skriver juryen at Wendt og Chylinski kan sies å representere to ytterpunkter i byggebransjen.

– Wendt jobber i det store og anerkjente firma Caverion, mens Chylinski jobbet i bemanningsselskapet Fagarbeideren AS, hvor ledelsen opererte delvis på den andre siden av lovens grenser. Wendt ble kraftig motarbeidet av ledelsen i Caverion når hun varslet om grove brudd på arbeidsbestemmelsene, skriver de.

– Chylinski opplevde etter flere måneders arbeid å bli oppsagt og forsøkt sendt hjem til Bulgaria uten lønn. Begge viste stort mot og handlekraft når de varslet om forholdene hos sine arbeidsgivere. For dette tildeles de prisen for 2019, legger de til.

Kristine J. Wendt sier i en kommentar at dette er en viktig pris som tar tak i et viktig tema.

– Jeg er glad tema rundt et seriøst arbeidsliv blir tatt opp av meg og andre, sier hun.

Det var i 2018 og starten av 2019 hun varslet om arbeidsgiverens innleiepraksis på byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Wendt påpeker at arbeidsgiveren i etterkant av saken har endret praksis, og at de har et godt samarbeid i avdelingen.