Vindkraftnæringen på land har femdoblet omsetningen på ett år

Fornybarnæringen er i kraftig vekst i Norge og omsatte for 29,6 milliarder kroner i 2018, opp 71 prosent fra året i forveien.

Det viser en rapport som Multiconsult har utarbeidet på oppdrag fra Eksportkreditt Norge, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Olje- og energidepartementet.

Økningen kommer etter to år med fallende omsetning i 2016 og 2017.

Rapporten viser at det fortsatt er vannkraft som utgjør det største segmentet. Men landbasert vindkraft vokser raskt. Her ble omsetningen mer enn femdoblet fra 1,7 milliarder kroner i 2017 til hele 8,7 milliarder i 2018.

Import av vindturbiner sto for en stor del av omsetningsveksten.

Økt eksport

Kartleggingen fra Multiconsult viser samtidig at fornybarnæringen sysselsatte om lag 10.200 personer i 2018.

Av disse jobbet drøyt 4.100 personer med vindkraft til havs og på land, mens 3.445 personer jobbet med vannkraft og 1.735 jobbet med solenergi.

Eksporten lå på 9,2 milliarder kroner i 2018, opp 2,9 milliarder kroner fra året før. Det er spesielt havvind som driver eksportveksten.

– Det er gledelig å se eksportvekst innen fornybar, men potensialet er langt større, sier administrerende direktør Otto Søberg i Eksportkreditt Norge i en pressemelding.

– Våre egne prognoser viser at havvind med en målrettet satsing kan bli blant Norges fem største eksportnæringer i et 10–20-årsperspektiv, sier han.

Usikkerhet om vindkraft

For vindkraft på land er framtida mer usikker, og flere forhold kan bremse videre utbygging.

Multiconsult viser i kartleggingen til at den landbaserte vindkraften har økt jevnt de siste årene, godt hjulpet av elsertifikatordningen og fallende produksjonskostnader. Ordningen med elsertifikater skal utfases i 2021. Men produksjonskostnadene ventes å fortsette å falle, samtidig som industrien har et sterkt ønske om grønn energi.

Et annet usikkerhetsmoment er NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, et forslag som har mobilisert voldsom politisk motstand mot nye utbygginger.

Oljeopptur

En separat rapport fra Rystad Energy viser at pilene peker oppover også for oljeservicebedrifter i Norge.

– Leverandørindustrien til olje og gass er på vei oppover igjen. I 2018 var det igjen omsetningsvekst, både i eksportmarkedene og særlig i Norge, uttaler olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Alt i alt ble det omsatt for 373 milliarder kroner innenfor olje og gass i Norge i 2018.