Illustrasjonsfoto: Rørentreprenørene Norge

Vil sikre kvalitet på utenlandsk fagutdanning

Siden 2016 har 336 utenlandske rørleggere som jobber i Norge søkt godkjenning av sin utdanning gjennom NOKUT. Nesten halvparten har blitt godkjent.

– Vi ønsker kvalifisert arbeidskraft og stiller oss bak ordningen. NOKUT oversetter og kvalitetssikrer læreplanene, før en komité går gjennom dem og ser om de kan sidestilles med norske læreplaner, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge i en pressemelding.

NOKUTs godkjenningsordning vurderer om utenlandsk kompetanse er sammenliknbar med et norsk svennebrev i rørleggerfaget.

– På denne måten kan norske rørleggerbedrifter forsikre seg om at alle deres ansatte har hatt opplæring i tilsvarende systemer som vi benytter her til lands, og at de har relativt lik grunnkompetanse, heter det i meldingen.

– Spesialisering vil selvsagt variere fra firma til firma, men det er viktig at utdanningene deres innehar de vesentlige delene som den norske læreplanen har. Det blir også spennende å se om de fremdeles kan sidestilles når det kommer nye læreplaner til høsten, sier Nielsen.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Godkjenningsordningen har eksistert siden 2016, og i dag er det fagarbeidere fra Polen, Litauen, Tyskland, Latvia og Estland som kan søke om å få vurdert sine kvalifikasjoner. I 2021 satser NOKUT på å inkludere enda flere land.

– Vi har opparbeidet oss gode nettverk i de ulike landene som gjør at vi i dag kan vurdere de rette dokumentene på rett måte, sier seksjonssjef Silje Molander ved Fagutdanningsseksjonen i NOKUT i meldingen.