Vil løse luftproblem med rene ovner

Bergens akutte energi- og miljøsituasjon kan løses med rentbrennende vedovner.

Deler av Vestlandet har utfordringer med mangel på elektrisitet og sveve¬støv-problematikk i Bergen. Onsdag forrige uke var store deler av Bergen Vest uten strøm. I denne stressende situasjonen er det viktig med riktig, raske og effektive tiltak. Det viktigste av alt er at folk og boliger holdes varme.

- Vedovner er det eneste som alltid virker, og som i sum kan ta unna energimangelen på Vestlandet, sier leder av Varmeprodusentenes forening, Grethe Bachmann.

Mens drastiske og dyre tiltak diskuteres, hopper man lett over det enkleste av alle tiltak: Å sørge for at alle hjem har moderne vedovner. Vedovner laget etter 1997 er rentbrennende og miljø¬vennlige. De slipper ca 90 % mindre svevestøv enn ovner med gammeldags teknologi. Det er fortsatt rundt 25.000 gamle ovner i bruk i Bergen. Disse bør snarest byttes ut. Dette er fakta som støttes av SINTEF og miljøorganisasjonene.

Fremfor å tenke ut kompliserte, dyre og tidkrevende alternative løsninger, er det å skifte ut eller å montere en vedovn enkelt og rimelig. Det gir også den beste beredskap mot kalde hjem. Det avhjelper både energi- og miljøsituasjonen. Vedfyring i moderne ovner er miljøvennlig. I tillegg er det trygt fordi ovnen alltid virker. Vedfyring er også billigere enn andre energikilder (så fremt veden ikke kjøpes i små kvanta, f.eks. på bensinstasjoner).

SSB gjennomførte en grundig undersøkelse i Bergen i 2003. Da hadde 55 300 boliger en vedovn i bruk. To av tre av disse gamle, altså ca 37.000. Senere vet vi at minst 7.000 har skiftet til nyere ovner takket være panteordningen på 5.000 kroner. Svevestøvutslippet har falt med 30 % i samme periode. Trolig er det rundt 25.000 gamle vedovner i bruk i Bergen i dag. Byttes disse ut med en rentbren¬nende ovn, viser utregninger at det totale svevestøvet i Bergen kan falle med ytterligere 40 %.

Tiltaket er enkelt: Fortsett med en attraktiv panteordning. Å fjerne panteordningen vil trolig føre til at de siste 25.000 ikke bytter ut ovnen. - Å fjerne vrakpanten i Bergen er følgelig en helt feil vei å gå, sier Grethe Bachmann.