Skanneren skal kunne kartlegge tilstanden under overflaten på betongkonstruksjoner. Etter planen skal betongskanneren lanseres i løpet av året. Foto: ELOP

Vil lansere betongskanner i løpet av året - ELOP inngår samarbeid med Semcon Norge AS

Det norske tech-selskapet ELOP har signert en produktutviklingsavtale med Semcon. Dette som ett ledd i selskapets utviklingsplaner med lansering av ELOPs betongskanner mot slutten av året.

Sammen skal selskapene klargjøre produktet for kommersiell bruk, opplyser ELOP i en pressemelding.

Kjersti Kanne, administrerende direktør i ELOP. Foto: ELOP

– Vi er svært glade for avtalen med Semcon. Med deres spisskompetanse innenfor produktutvikling og industrialisering, vil de bistå med å ferdigstille skanneren Cobri til et brukervennlig og serieprodusert produkt. Denne er en videreutvikling av dagens løsning hvor vi nå tilpasser teknologien til brukernes behov og en effektiv operasjon, i tillegg til å optimalisere mot produksjon, forteller Kjersti Kanne, administrerende direktør i ELOP i meldingen.

Samarbeidet favner også om digital produktinformasjon for å ytterligere forenkle bruk og service av verktøyet.

Ved å benytte Semcons ekspertise fra dette området på tvers av mange industrier, vil ELOP sørge for relevant og lett tilgjengelig informasjon til sine brukere.

Det opplyses i meldingen at ELOP parallelt med arbeidet på selve skanneren fortsetter utviklingen av den digitale inspeksjonsløsningen som blir en integrert del av den første utgaven som lanseres i markedet.

– Løsningene vi lanserer er basert på vår unike og patenterte teknologi som løser brukerutfordringer på sentrale områder innenfor kvalitetssikring og inspeksjon, forklarer Kanne.

Foto: ELOP

Skanneren kartlegger tilstanden under overflaten på betongkonstruksjoner og denne informasjonen vil være en god beslutningstøtte som muliggjør reparasjoner og feilrettinger før det går for langt og får for store konsekvenser.

– Dette vil kunne forlenge levetiden på en konstruksjon, redusere kostnader betydelig og ikke minst ivareta sikkerhet på en måte man ikke har kunnet gjøre tidligere. Det underbygger vårt mål om å bidra til å utvikle bærekraftige løsninger, og at vi gjør det i samarbeid med leverandører og partnere som deler vårt syn på dette, påpeker Kanne i pressemeldingen.