Vil ha sykehotellet opp i Stortinget

Regjeringen vil ikke overprøve beslutningen om å stanse bygging av sykehotell ved Radiumhospitalet. Frp vil ha saken opp i Stortinget raskest mulig.

I den muntlige spørretimen onsdag sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) at han stiller seg bak Helse Sør-Øst som ønsker å bruke pengene på andre presserende formål.

- Vi har ingenting imot privat utbygging. Men det er ikke kjernen i denne saken. Styret i Helse Sør-Øst mener det er bedre å bruke pengene på andre utbyggingssaker, som nye sykehus i Østfold og Buskerud og ny operasjonsavdeling på Ullevål. Det vedtaket respekterer vi. Det er uaktuelt for regjeringen å instruere styret til noe som helst, sier Stoltenberg.

Saken ble tatt opp av Frp-formann Siv Jensen som første sak i den muntlige spørretimen. Hun beskrev situasjonen for pårørende som akutt, og ville vite om Stoltenberg kunne gå med på å la private investorer bygge hotellet, siden staten ikke vil.

Følge opp
Og etterpå var hun ikke fornøyd med statsministerens svar.

- Han sier at han ikke er imot private investeringer på sykehus, men i dette konkrete tilfellet, hvor vi faktisk har en investor som er villig til å bygge, blir det plutselig umulig, sier Jensen til NTB.

Frp fremmet før spørretimen et forslag om å godta en privat utbygger. Saken skal behandles av Helse- og omsorgskomiteen. Jensen håper å få et flertall med seg og sier det haster. Å rive byggverket som allerede er påbegynt, betegner hun som meningsløst.

Stoltenberg mener dette bare er halve historien.

- Jeg stiller meg bak beslutningen som Helse Sør-Øst har fattet. Dette er ingen gave, men forutsetter at helseforetaket selv skal dekke kapitalutgifter og drift, sa Stoltenberg.

Han forsikret at regjeringen ikke har lagt noe press på Helse Sør-Øst for å få stanset byggingen.

Blir billigere
Jensen viser til at det er svært få overnattingsmuligheter for pårørende i området rundt Radiumhospitalet. Mange blir sendt til hoteller inne i Oslo.

- Helse Sør-Østs egne beregninger viser at det er store penger å spare, kanskje så mye som 15 millioner i året. Derfor blir det feil å bare vise til at driftsutgiftene til hotellet blir for tunge. Helseforetaket har allerede overnattingsutgifter for pårørende. Dessuten er det en medmenneskelig side ved dette, sier Jensen.

KrFs Knut Arild Hareide appellerte til statsministeren som sosialøkonom og lurte på om en stans virket fornuftig etter bruk av 30-40 millioner kroner til forarbeidene. Stoltenberg gjentok at han stiller seg bak vedtaket i Helse Sør-Øst og mente at helseforetaket, i tråd med sykehusreformen, selv har styringsrett i slike saker.

Det er den private utbyggeren Arthur Buchardt som har tilbudt seg å finansiere selve bygget.