Vil ha en mer feminin samferdselspolitikk

Statens vegvesen Region midt går nye veger for å medvirke til mer likestilling mellom kvinner og menn. Det er ingen hemmelighet at Vegvesenet har vært, og er en mannsdominert arbeidsplass.

Dette innebærer at de fleste vurderinger og beslutninger om veg og transport blir gjort av menn. Mange mener at kvinner ville ha prioritert på andre måter. Blant disse er Stortingsrepresentantene Inga Marte Thorkildsen og Heidi Sørensen, som etterlyste en mer feminin samferdselspolitikk. Likestillingsutvalget i Statens vegvesen Region midt med distriktsvegsjef Kirsti L. Slotsvik i spissen tar dette som en utfordring, og inviterer organisasjonens kvinner til seminar på Kvilhaugen Gård i Trondheim 25. august. De har med seg Fredrikkes Hage regionens kunnskapssenter for likestilling. Innledere er Petter Løvik, leder av Stortingets samferdselskomité og Heidi Sørensen, medlem av Stortingets samferdselskomité. Tema er Nasjonal Transportplan og seminaret skal resultere i et felles forslag til handlingsprogrammet for Statens vegvesen Region midt.