Ronny Fiuren. Foto: Fabel Media/Even Kleppa

Vil gjøre Forus energinøytral

Forus Næringspark har initiert en fellessatsing med eiendomsaktører og virksomheter på Forus med mål om å gjøre næringsområdet energinøytralt.

– Vi vil gjøre Forus til et fyrtårn innen fornybar energi. Det vil styrke konkurransekraften til både virksomhetene og Forus som næringsområde ytterligere, sier Ronny Fiuren i en pressemelding.

Han er forretningsutvikler i Forus Næringspark, som har tatt initiativ til Forus Energiservicesenter (FESS).

I dag er det rundt 250 næringsbygg og 6.000 elbiler på Forus. I tillegg har Kolumbus bussdepot her med rundt 300 busser og det er mange virksomheter med kjøretøy for tungtransport – busser og kjøretøy som skal bli fossilfrie i løpet av noen få år.

– Det er innen eiendom og mobilitet vi kan dekarbonisere samfunnet mest. Målet er å gjøre Forus energinøytralt innen 2025 gjennom smart energiproduksjon og effektstyring mellom bygg, elbiler, elbusser og elkjøretøy, forteller Fiuren videre.

Forus energiservicesenter jobber nå med søknader om midler fra EU, Enova og Forskningsrådet blant annet i samarbeid med Future Energy Hub, et prosjekt med mål om å skape mer miljøvennlige bygg og byer. Det jobbes også aktivt med rekruttering av deltakere, blant annet eiendomsaktører og virksomheter som eier egne bygg. Deretter skal det etableres et mikronett og en felles energisentral for overvåkning og analyse av energiforbruket i byggene.

– Vi skal kartlegge batteriteknologi og solceller knyttet direkte til bygninger og mikronettet. Sammen med Lyse Neo skal vi også se på fjernvarme- og fjernkjølingsløsninger, forteller Fiuren.

Han understreker at også nyere bygg og energioppgraderte eldre bygg vil kunne få betydelige kostnads- og klimagevinster ved å delta.

Noen delprosjekter er allerede i gang, som installering av fjernvarme på Tvedtsenteret. Møller Eiendom har investert i to fremtidsrettede bilanlegg med ladestasjoner for elbiler som forsynes med energi fra solceller. FESS skal kartlegge hvordan dette kan samspille med teknologier for toveis lading og smart styring. Og i samarbeid med 2020park skal FESS undersøke mulighetene for kjøp og salg av energi fra elbiler.

– Forus Energiservicesenter vil kunne etablere nye forretningsmodeller blant annet gjennom salg av overskuddstrøm og felles innkjøp. Våre beregninger viser at energikostnadene kan reduseres med rundt hele 20 prosent, sier Fiuren.