Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Vil fjerne dokumentasjonskrav for brukte byggevarer

Regjeringen vil endre Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) slik at det ikke lenger stilles krav til produktdokumentasjon på brukte byggevarer som ikke er CE-merket når disse omsettes.