I Øyaveien på Øya i Fet åpner kommunen for å bygge boliger, til tross for at deler av tomten står under vann når Glomma går over sine bredder. Kartillustrasjon: Google Maps

Vil bygge i flomområde

På flomutsatte Øya i Romerike-kommunen Fet er det regulert for ny boligbygging. I Fylkesmannens miljøavdeling er de langt ifra overbeviste om at det er en god beslutning.

Det skriver Romerikes Blad på sine nettsider mandag.

Eiendommen Øyaveien 72 ble lagt ut for salg i 2012 med en prislapp på 11,5 millioner, men ble senere solgt til en lavere pris. På denne eiendommen ble det i 2012 delt av to nye tomter, godkjent til boligformål, skriver rb.no.

– Vi har ingen byggesak på disse tomtene, men de er godkjent for boligbygging, sier Morten Hesselberg, saksbehandler ved byggesaksavdelingen i Fet kommune.

– Hele dette området er betegnet som en flomsone. Men, så lenge det bygges høyt nok over havet, så er det fritt fram. Folk tenker ikke over at det er like flomutsatt i Lillestrøm sentrum som flere steder langs elva. Det handler om å bygge høyt nok opp fra bakken, understreker han.

Siden 2010 har vær- og vannskader kostet forsikringsbransjen i Norge mer enn seks milliarder kroner, skriver rb.no i en ny artikkel. Og kommunene slipper ikke unna.

– Forsikringsselskapene kan kreve regress. Det kan koste en kommune dyrt å gi byggedispensasjon i områder med dokumentert ras- og flomrisiko, sier Kari Elisabeth Morbech i Fylkesmannens miljøvernavdeling.

– Mange hensyn skal veies i en planprosess, og vektleggingen kan være forskjellig. Vi ser at noen kommuner er ivrigere enn andre til å gi dispensasjon fra vedtatt plan. Og vi har eksempler på at det i ettertid medfører problemer, sier hun til Romerikes Blad.