Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Oslo Kommune ser ikke for seg en fremtid uten ekspensiv boligbygging i høyden sentralt i Oslo.

Byrådslederen: - Må bygge høyt i Oslo

Byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo kommune ser ingen fremtid uten boligbygg høyt over bakken sentralt i Oslo.

I forbindelse med Eliaden 2014 i Norges Varemesse på Lillestrøm, arrangerer stiftelsen Elektroforum konferansen «Energismarte byer». Et teknologitungt næringsliv var blant bidragsyterne tidligere i dag, og byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo kommune var blant foredragsholderne.

Høyre-politikerens agenda når det gjelder byutvikling i hovedstaden innenfor et klima- og energiperspektiv, strekker seg bokstavelig talt høyt over bakken.

–Dersom vi skal klare å redusere klimautslippene og samtidig legge til rette for en befolkningsvekst, må CO2-utslippene reduseres både fra transport og bygninger. Dette kan bare løses ved å få mindre biltrafikk og flere reisende over på kollektivtransport, sa Berger Røsland til Byggeindustrien i formiddag.

–Må endre bomønster

Byrådslederen understreket også at folk i stor grad må endre bomønster.

–For at trafikken inn til Oslo skal bli vesentlig redusert, må folk også være villige til å bo sentralt i byen. Vi må rett og slett øke antall boliger sentralt i Oslo, og den eneste løsningen blir å bygge boliger i høyden nær kollektivknutepunktene, hevdet Røsland.

Rører ikke Markagrensen

Han la også vekt på å tilpasse energinivået til eksisterende bebyggelse for å imøtekomme fremtidens energikrav.

–Dette er helt sentralt, sa Berger Røsland.

–Hva med å utvide Markagrensen rundt byen for å kunne bygge flere boliger, og bygge et omfattende T-bane nett til hele Stor-Oslo?

–Nei, bygger vi på den måten, vil bare biltrafikken øke inn til sentrum, sa Berger Røsland til Byggeindustrien.

–Utslippsfritt i 2050

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, var med å innlede miljøkonferansen på Lillestrøm.

–I 2050 må all energi som leveres til sluttbruker være utslippsfri. Det må en omfattende satsing på elektrifisering i samfunnet for å få til dette. Den største utfordringen blir å løse hvordan byene skal bli energismarte, for det er i byene de fleste folk kommer til å bo i årene fremover, sa Lier-Hansen da han innledet konferansen.

–Krever samordning

Han la vekt på at den økte befolkningsveksten vil kreve en grundig arealplanlegging, spesielt i store byer.

–Dette krever også en samordning av ulike tjenester for at folk skal kunne slippe å reise lange avstander for å utrette det de skal, sa Lier-Hansen videre.

Industri Energi-sjefen la også stor vekt på at det må utvikles ny energiteknologi for boliger, blant annet ved å utnytte jordvarme i stor grad.