<p>Denne mulighetsstudien viser hvordan det planlagte boligområdet Jessheim S kan bli. Illustrasjon: Plan1</p>Denne mulighetsstudien viser hvordan det planlagte boligområdet Jessheim S kan bli. Illustrasjon: Plan 1Denne mulighetsstudien viser hvordan det planlagte boligområdet Jessheim S kan bli. Illustrasjon: Plan 1Denne mulighetsstudien viser hvordan det planlagte boligområdet Jessheim S kan bli. Illustrasjon: Plan 1Denne mulighetsstudien viser hvordan det planlagte boligområdet Jessheim S kan bli. Illustrasjon: Plan 1Denne mulighetsstudien viser hvordan det planlagte boligområdet Jessheim S kan bli. Illustrasjon: Plan 1Denne mulighetsstudien viser hvordan det planlagte boligområdet Jessheim S kan bli. Illustrasjon: Plan 1

Vil bygge 1.000 boliger ved E6 (Se bilder og video)

Jessheim Sør Utvikling håper på byggestart i 2017 for rundt 1.000 nye boliger like ved E6.

Det skriver Romerikes Blad torsdag.

Utbygger håper å få bygge 1.000 boliger og en del næringslokaler ved Jessheim Sør-krysset på E6. I Ullensaker kommunes boligbyggeprogram ligger prosjektet inne med 400 boliger, heter det i artikkelen.

– Vi håper å sette spaden i jorda i 2017. Det er gjort geologiske undersøkelser som viser at det er fin og forutsigbar byggegrunn, sier bonde og grunneier Semming Wiig til avisen. Wiig eier Jessheim Sør Utvikling, som skal utvikle et 134 dekar stort område på vegne av Wiig og de andre grunneierne.

Saken fortsetter under videoen. (Video: Plan1)

Utbyggingsselskapet er nå i gang med en detaljreguleringsprosess for 82 dekar av det totale arealet for boligutviklingen.

I tillegg til boliger, er det, ifølge Wiig, plass til 10.000 til 20.000 kvadratmeter næringslokaler i den nye bydelen, skriver Romerikes Blad.

Utbyggeren tror ikke støyen fra E6 skal bli spesielt sjenerende for de kommende beboerne i området.

– Uteområdene er innenfor akseptabelt nivå. Vi vil legge bebyggelsen sånn at det blir gode uteområder. Avstanden til E6 blir omtrent tilsvarende de tomtene vi har lagt ut tidligere i Langelandsfjellet, sier Wiig.

Han ser for seg at hele området kan være ferdig bygd ut i løpet av fem-seks år.