Fra inngangspartiet og kassen.Konsernsjef i Byggmakkerkjeden, Knut Strand Jacobsen sammen med og administrerene direktør Per Hangerhagen i Byggmakker Gipling.Til venstre, salg- og markedsdirektør Kari Moberg og konseptleder Anne Marthe Høgsnes ved siden av den digitale skjermen som skal vise kundene hvor varene de er ute etter finnes.Kari Moberg og konseptleder Anne Marthe Høgsnes .

Vil bli Byggmakkers pionerbutikk

Byggmakker Giplings butikk på Tiller sør i Trondheim er Byggmakkerkjedens største enkeltbutikk. Nå blir butikken også pionerbutikk som de 59 andre butikkene i byggvarekjeden skal ha som modell. Torsdag var det stort åpningskalas for den nyrestaurerte butikken til 15 millioner kroner.

Det er ti år siden Byggmakker etablerte sin største butikk i Trondheim som alt fra start av ble kjedens største. Stedet de valgte, var Tiller, en liten mil sør for Trondheim sentrum, og med E6 og de mange store kjøpesentra i det som i dag kalles Tillerbyen, som nærmeste nabo. For tre år siden kjøpte Arnfinn Kolberg og Gunnar Severeide BM-anlegget på Tiller – og i juni i år solgte de denne og de øvrige 19 butikkene de eide i Trøndelag, til finske Kesko/K-Group som igjen eier Byggmakkerkjeden og grossistfirmaet Onninen, et firma innenfor elektro- og VVS-markedet.

I Trondheim har Byggmakker foretatt en helomvending når det gjelder bruken av sitt store butikkareal.

– Selve butikken har blitt 2.000 kvadratmeter mindre enn den gamle, men likevel har det blitt større og mer oversiktlig takket være de grepene som er gjort, opplyser konseptleder Anne Marthe Høgsnes til Byggeindustrien.

Slutt på labyrintene

Butikken har gått bort fra høye vegger og labyrinter, et butikkonsept som i dag brukes av svært mange butikker med brede varetilbud. I stedet har Byggmakker Tiller satset på en oversiktlig butikkflate som det er lett å finne fram i. Ikke minst har de satset mye på å ta i bruk digitale løsninger som skal gjøre det enklere for kundene å finne de rette varene. En stor dataskjerm like ved inngangen er noe av det første som møter kundene. Med hjelp av dataskjermen skal kundene lett finne fram til de varene de er ute etter.

– Vi har satt opp noen målsettinger for den nye butikken, forteller Anne Marthe Høgsnes.

* Den skal inspirere.
* Vi skal tilby kundene best mulig kompetanse.
* Vi skal tilby best mulig service.
* Best mulig tilgjengelighet. Det skal være lett å finne fram.

Trelastarealet neste
Den nyrestaurerte butikken som ble åpnet torsdag, er bare første byggetrinn. Nå skal arealet for proffmarkedet, trelast og mer plasskrevende byggevarer, få bedre plass. Det skjer blant annet ved at butikkarealet har blitt redusert kraftig. Byggmakker Gipling var den første byggvarekjeden i Trondheim som startet med drive-in-tilbud til byggproffene, og proffmarkedet utgjør i dag 60 prosent av omsetningen for kjeden i Trøndelag mot 70 prosent på landsbasis.

Digitalisering og netthandel er også på full fart inn i byggvaremarkedet.

– Ennå er vi bare i startfasen på dette feltet selv om vi alt har tatt i bruk netthandel når det gjelder proffene med tilbud om utkjøring av varene samme dag som de bestilles. Denne formen for handel vil bare øke etter hvert, også for vår bransje, sier Anne Marthe Høgsnes som har 22 år bak seg som Byggmakker-ansatt.

Konsernsjef Knut Strand Jacobsen i Byggmakker-kjeden hadde tatt turen nordover til Trondheim i anledning butikkåpningen. Han er selvsagt begeistret for det han har fått se på Tiller.

– Dette ser veldig bra ut, og vil være et mønster for resten av kjedens butikker. Vi skal ikke være noen lavpriskjede, men best når det gjelder vareutvalg og service. Med de siste oppkjøpene vi har gjort (Byggmakker Skattum på Gjøvik i tillegg til Byggmakker Gipling) har vi sikret oss økt kompetanse på flere områder, sier Strand Jacobsen til Byggeindustrien.

Mer enn bare varesalg

Byggmakkerkjeden ønsker å se hele næringskjeden innen byggebransjen under ett, og nøyer seg ikke lenger bare med å selge enkeltvarer.

– Vi tilbyr kundene våre å få satt på plass og montert varer de kjøper hos oss, det være seg bad som kjøkken og andre byggevarer. Det er stadig fler som etterspør den slags tjenester. Vi merker at færre enn før har tid og kompetanse til å gjøre alt på egen hånd, forklarer Anne Marthe Høgsnes – som liker å kalle Byggmakker Gipling Tiller, for «Norges råeste Byggmakkerbutikk».