Vil anmelde 30 byggebedrifter i Agder

Organisasjonsleder i Fellesforbundet i Aust-Agder, Thor-Åge Christiansen, tar av silkehanskene når han skal stoppe useriøse aktører i sitt område. For å trygge de seriøse bedriftene, politianmelder forbundet bedrifter som svikter på HMS.

– Seriøse bedrifter kan jo ikke konkurrere kostnadsmessig med den type bedrifter som vi anmelder, som ikke følger HMS-regler. De vi kommer til å anmelde, driver ofte med skatteunndragelser, sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet i tillegg, sier han til Byggeindustrien.

Byggeindustrien omtalte onsdag en bedrift som allerede har begynt å erfare Christiansen og Fellesforbundets harde linje.

Les også: Anmelder usikret takarbeid

I alt forteller Christiansen at Fellesforbundet i Aust-Agder vurderer å anmelde et 50-talls bedrifter for lovbrudd i tiden som kommer. Omtrent 30 av disse er innenfor byggenæringen.

– Jeg har oversikt over 246 bedrifter her i fylket, og i hvert fall 20 prosent av disse vurderer vi nå å anmelde, sier han til Byggeindustrien.

Christiansen forteller at Fellesforbundet kun ønsker å anmelde aktører som ikke vil bedre ulovlig dårlige rutiner etter å ha møtt med Fellesforbundets representanter først.

– Det vi ønsker mest av alt, er jo at disse bedriftene skal bli bedre, sier han.

Fokuset på dårlig HMS kommer av at dette er de enkleste forholdene å bevise, men Christiansen understreker at sosial dumping, svart arbeid og andre ulovlige forhold er noe man også håper å få bukt med ved å ta dem som er useriøse på HMS.

Les også: Fritt frem for de kriminelle aktørene

Les også: Ber ny regjering bekjempe økonomisk kriminalitet i byggenæringen

Christiansen forteller at han og forbundet vil ta på seg denne vaktbikkjerollen overfor næringen fram til Arbeidstilsynet gjør en tilfredsstillende jobb. Agder-lederen tok tidligere i år initiativ til å anmelde det han mener er forsømmelser fra tilsynets side.

Les Fellesforbundets omtale av anmeldelsen her.

– Slik vi forstår stortingets vedtak nedfelt i blant annet arbeidsmiljøloven og handlingsplanene mot sosial dumping, er det mening at Arbeidstilsynet skal gjøre en aktiv og effektiv jobb i disse sammenhenger. Vi mener å kunne dokumentere ganske grundig at de ikke gjør jobben sin, så for en tid tilbake politianmeldte vi Arbeidstilsynet også, sier han.