Viktige møteplasser

Under koronapandemien var det få fysiske møteplasser å besøke. Man kan gjøre mye digitalt, men ikke alt. Bygg Reis Deg 2021 og Vei og Anlegg, som nylig ble arrangert, viser viktigheten av at vi fortsatt har svære møteplasser hvor man kan møtes ansikt til ansikt.