Viktig debatt om Regjeringskvartalet

Det er til dels stor uenighet i regjeringen om hva som skal skje med Regjeringskvartalet. Miljøvernministeren har gått åpent ut og sagt at han ikke vil at Høyblokka skal rives. I fagmiljøet innen byggenæringen er det også delte meninger. Vi tror at det nå er fornuftig å ta en bred debatt om dette.

Det må selvsagt lages en masterplan for hele området hvor det uansett må rives en god del for å få til en fornuftig arealutnyttelse.

Et nytt og samlet regjeringskvartal vil koste mellom 5 og 10 milliarder kroner, anslår fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap). Hun regner med at det vil ta fem til ti år før alt er bygget opp igjen.

Det er mange følelser i denne saken, men det er også viktig at man nøye tenker gjennom alt som har med sikkerhet og effektivitet å gjøre. Vi ror at det går an å samordne de ulike hensyn.

Vi støtter ellers beslutningen om at de aller fleste departementene skal samles i Regjeringskvartalet. Bakgrunnen for avgjørelsen er blant annet sikkerhetsvurderinger fra politiet, samt at reiseveien mellom departementene og til Stortinget skal være kortest mulig.
Vi merker oss opplysningen om at skadene i høyblokken ikke er så store at bygningen må rives av byggtekniske årsaker. Det er sikkerheten som blir tillagt størst vekt.

Det skal bli interessant å se hvilken respons man nå får fra folket. Det er opprettet en egen blogg hvor alle kan komme med sine meninger -
Blogg.regjeringen.no/regjeringskvartalet


Også vi i Byggeindustrien tar gjerne i mot innlegg – send inn kommentarer.