– Våre bedrifter vil bidra med godt smittevernsarbeid, og våre erfaringer fra tidligere faser i pandemien viste at det ble etablert gode risikovurderinger og smittetiltak på byggeplassene, selv om bedriftene kan være sårbare for sykefravær, sier administrerende direktør i BNL, Nina Solli. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

– Våre bedrifter vil bidra med godt smittevernsarbeid, og våre erfaringer fra tidligere faser i pandemien viste at det ble etablert gode risikovurderinger og smittetiltak på byggeplassene, selv om bedriftene kan være sårbare for sykefravær, sier administrerende direktør i BNL, Nina Solli. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

– Viktig at byggeplassene får forbli åpne

Byggenæringens Landsforening (BNL) har forståelse for at regjeringen nå strammer inn på tiltakene for å hindre smitte og sykdom, men sier det likevel er viktig at byggeplassene får forbli åpne.

– Våre bedrifter vil bidra med godt smittevernsarbeid, og våre erfaringer fra tidligere faser i pandemien viste at det ble etablert gode risikovurderinger og smittetiltak på byggeplassene, selv om bedriftene kan være sårbare for sykefravær, sier administrerende direktør i BNL, Nina Solli i en pressemelding mandag kveld.

– BNL setter pris på at tiltakene som ble innført er nasjonale fremfor regionale. Det er viktig at kommunegrensene ikke blir vanskelig å passere for arbeidere som skal på jobb. Det hindrer nødvendig mobilitet og kan sette mange arbeidsplasser i fare, uten at det har påviselig smitteeffekt, legger Solli til.

Hun sier videre at BNL registrerer, i likhet med andre bransjer, at koronarelatert sykefravær og karantenekrav kan skape problemer for bedriftene.

– Det koster bedriftene dyrt, og BNL vil oppfordre myndighetene til å redusere arbeidsgiverperioden for sykelønn fra fem til tre dager, sier Solli.

– Sist, men ikke minst, må regjeringen snarest mulig åpne for at alle som kan utføre vaksinasjon får gjøre det. Vi er glade for at en nå har åpnet for at apotekene og bedriftshelsetjenesten blir inkludert i vaksinasjonsarbeidet, men her må en også ta i bruk andre bidragsytere som kan øke vaksinetempoet. I Oslo og i Rogaland har en hatt gode erfaringer med vaksinebusser på blant annet byggeplasser, og denne måten å nå folk på bør utvikles og utvides. Arbeidsgiverne i byggenæringen er positive til å tilrettelegge for vaksinasjon på arbeidsplassen, sier BNL-sjef Nina Solli.