Skedsmo videregående skole. Foto: Kristin Svorte
Skedsmo videregående skole. Foto: Kristin Svorte

Viken ga grønt lys for milliardutbygging av videregående skoler

Fylkestinget i Viken har gitt klarsignal til bygging og rehabilitering av to videregående skoler på Romerike; Skedsmo og Lørenskog.

I en pressemelding skriver fylkeskommunen at økt tilflytting er hovedgrunnen til satsingen. De viser til at i perioden 2015-2020 har det vært en vekst på cirka 350 nye elevplasser, og det er beregnet en ytterligere vekst på cirka 650 nye elevplasser mot 2026.

Byggeprogrammet for Skedsmo videregående skole i Lillestrøm kommune innebærer nybygg, tilbygg og ombygging med et bruttoareal på 10.468 kvadratmeter, slik at skolen blir funksjonell og godt tilpasset behovet.

Byggherren opplyser at prosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 779 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Fylkestinget har også godkjent byggeprogram for Lørenskog videregående skole. Det består av nybygg, tilbygg og ombygginger i eksisterende bygning. Prosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 269 millioner kr, inkl. mva.

I byggeprogrammene legges det vekt på følgende:

  • Ladeinfrastruktur ivaretas som en del av utomhusplanen i prosjektet
  • På nybygget skal det anlegges grønt tak som tilrettelegger for biologisk mangfold
  • På uteområdene skal det i størst mulig grad plantes bievennlige planter, bærbusker og/eller frukttrær.
  • Det skal fortrinnsvis brukes tre som byggemateriale der det er hensiktsmessig